Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom Artist in Residence-program där bild- och formkonstnärer, både från Sverige och andra länder, bjuds in till Halland. Programmen förläggs till olika platser, skräddarsys utifrån konstnärens inriktning och sker i samarbete med bland annat kommuner, kulturinstitutioner och föreningsliv.

Fresh Forest AiR – ett utbytesprogram med skogen i fokus

Under 2019 samarbetar Konst i Halland med KulttuuriKauppila Art Centre i norra Finland i utbytesprogrammet Fresh Forest Air. Projektet syftar till att lyfta fram skogen – en mångfacetterad miljö och källa till såväl hårt arbete som avkoppling, enskildhet och gemenskap, det vilda och tuktade – och sker i samarbete mellan konstnären och det lokala samhället.

Via utbytesprogrammet får Halland besök av den finska konstnären och kostymdesignern Miia Kettunen. Med Hylte som bas planerar hon att utforska och skapa kring de upplevelser skogen ger. Form, material och återvinnig står i centrum, både i det egna arbetet och i möten med publik. Miia Kettunen gör en förstudie på plats i maj, och kommer sedan att vistas här 26/8-22/9.
Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR

Via Konst i Halland tar Finland i sin tur emot Klara Bergman Fröberg.
Läs mer om Klara Bergman Fröbergs vistelse

 

Tidigare Artist in Residence-program

Våren 2018 Sommaren 2017 gästades vi av Pascal Lemoine, glaskonstnär från Frankrike
Läs mer om Pascal Lemoines vistelse i Halland

2015-2016 genomfördes ett konstpedagogiskt residens i Kungsbacka med konstnären Ingela Johansson
Läs mer om Ingela Johanssons residens i Kungsbacka

Hösten 2014 besöktes vi av Naomi Okubo, aktiv på Tokyos konstscen
Läs mer om Naomi Okubos vistelse i Halland

Hösten 2014 genomförde vi också ett curatoriellt och pedagogiskt residensprogram i samarbete med Kultur i Väst
Läs mer om det curatoriella och pedagogiska residensprogrammet

Hösten 2013 hade vi besök av Ángel Ramírez, en av Kubas mest framstående samtidskonstnärer
Läs mer om Ángel Ramírez vistelse i Halland

Sommaren 2012 arbetade den Londonbaserade konstnären Sigrid Holmwood en tid i Halland
Läs mer om Sigrid Holmwoods vistelse i Halland

 

Skriv något och tryck på enter.