Hoppa till innehåll

KonstexpressenKonstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material. Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projekt till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande. Klicka på länkarna intill och läs om både kommande och tidigare projekt vi tagit fram.

Är du intresserad av att ta hjälp av Konstexpressen, eller vill du veta mer om något av de projekt vi genomfört? Kontakta Lotta Sandberg via lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se

Snöstjärnor och tångruskor – ett konstpedagogiskt projekt från söder till norr och tillbaka

Sverige är ett väldigt långt land. Från den nordligaste till den sydligaste spetsen är det 160 mil. Och mellan Halland och Västerbotten är det nästan 100 mil, fågelvägen.

I det konstpedagogiska projektet Snöstjärnor och tångruskor fördes elever i Saxnäs samman med elever från Halmstad och Laholm. Med konst, slöjd, berättelser och omgivningen som utgångspunkt utforskar vi hur vår identitet påverkas av natur och kultur.

Vilka likheter och olikheter finns? Snöstjärnan som symbol för norra Sverige kan tyckas väldigt olik tångruskan från södra. Men tittar man noga så är formen ganska lik. Och båda består till stor del av samma material – vatten.

Projektet är ett samarbete mellan resurscentrum Konst i Halland och Ricklundgårdens konstpedagogiska verkstad EMMAS i Saxnäs. Det tar avstamp i ett konstnärligt residensutbyte mellan Halland och Västerbotten.

Projektet är uppdelat som en flerstegsraket:

Föra samman. Genom utbyte av insamlat naturmaterial från respektive närområde, filmade hälsningar med platsbundna berättelser och sägner samt olika kulturella erfarenheter lärde sig eleverna genom varandra. Om geografi och natur, språk och kultur.

Inspirera. Genom att arbeta tillsammans med en konstnär ville vi inspirera till eget skapande och uttryck.

Skapa. Slöjden har en universell tradition som kulturbärare. Uttrycken kan vara ganska lika varandra även om det geografiska avståndet är långt. Slöjd och konst är i sig språk, som kan förena och skapa samtal.

Vid Sveriges Museers Vårmöte 2024 tilldelades Snöstjärnor och tångruskor Årets pedagogiska pris.
Läs mer