Hoppa till innehåll

Stipendier & utbyten

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom vistelsestipendium

Artist in Residence

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom residensprogram

Konstexpressen

Konstexpressen är Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs

Välkommen till Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

Verksamheten ska bidra till att förverkliga Region Hallands kulturpolitiska mål och de målsättningar och prioriteringar som anges i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Den övergripande visionen och ledstjärnan för arbetet är Halland – bästa livsplatsen 2035.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på
vårt digitala nyhetsbrev får du bland annat information om vad som händer inom bild- och formkonst i Halland.
Anmäl dig här

Läs de senaste nyhetsbreven: