Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland. Konst i Halland ska;

Skapa kontaktnät för nationell och internationell utblick.
Skapa nya utställningsmöjligheter och attraktiva besöksmål.
Samverka för mer konst i hela Halland.
Verka för kunskap och bildning inom konstområdet.

Målen har fastställts med utgångspunkt i Hallands Kulturplan och har ingen inbördes rangordning.

Stöd och samverkan

Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. Det sker i samverkan med konstnärer och de halländska kommunerna – politiker, tjänstepersoner, föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Kontinuerligt arrangeras träffar för bild- och formkonstnärer. Konst i Halland driver också Konstnätverket för institutioner i Halland som träffas regelbundet. Här ingår tjänstepersoner från kulturinstitutioner i regionen.

Vidgade vyer

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten genom vistelsestipendier och residens.

Vistelsestipendierna vänder sig till bild- och formkonstnärer med halländsk anknytning och utlyses årligen. Syftet med stipendierna är att ge konstnärer möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter och hitta nya utställningsmöjligheter.

Genom residensprogram bjuds bild- och formkonstnärer in till Halland, både från Sverige och andra länder. Programmen förläggs till olika platser, skräddarsys utifrån konstnärens inriktning och sker i samarbete med bland annat kommuner, kulturinstitutioner och föreningsliv.

Konst i Halland medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk. Genom dessa kontaktytor håller vi oss uppdaterade kring den samtida konstutvecklingen och skapar samtidigt möjligheter för nya samarbeten.

Kunskapsfrämjande

Inom resurscentret arrangeras seminarier, kurser och fortbildningar för olika målgrupper. För barn och unga vill vi lyfta fram konstens möjligheter och ge dem rätt till eget skapande och möte med professionella konstutövare.

Fysiska och interaktiva mötesplatser

För att hitta till konsten i Halland finns flera av regionens konstnärer representerade på konstihalland.se Här kan du också ta del av aktuella utställningar, kurser och konstrundor. Arbetar du som konstnär finns här information om bland annat fortbildningar, utlysningar och annat som kan underlätta i ditt yrkesliv. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du synas på portalen konstihalland.se
Läs igenom nedanstående kriterier och skicka in din ansökan. Ansökningsblankett får du genom att kontakta oss via konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Här kan du läsa mer om du är gallerist och intresserad av att synas på konstihalland.se
Här kan du läsa mer om du är konstnär och intresserad av att synas på konstihalland.se

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum verkar som ett nav för konst och konstliv i Halland. Museet har en omfattande konstsamling, visar tillfälliga utställningar och erbjuder program, kurser och pedagogisk verksamhet.

Läs mer om Hallands Konstmuseum

Skriv något och tryck på enter.