Hoppa till innehåll

Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

Verksamheten ska bidra till att förverkliga Region Hallands kulturpolitiska mål och de målsättningar och prioriteringar som anges i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Den övergripande visionen och ledstjärnan för arbetet är Halland – bästa livsplatsen 2035..

Stöd och samverkan

Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. Återkommande dialoger med konstutövare, tjänstepersoner och civilsamhälle formar inriktningen. En central del i uppdraget är att samordna och driva nätverk inom bild- och formområdet, vilka bland annat omfattar regionala och kommunala utställningsplatser, enheter för offentlig konst och konstpedagogik. Tillsammans verkar vi för att stärka Halland som attraktiv konstregion.

Vidgade vyer

För att stärka den halländska konstscenen arbetar vi bland annat med nationella och internationella utbyten genom vistelsestipendier och residens.

Vistelsestipendierna vänder sig till bild- och formkonstnärer med halländsk anknytning och utlyses årligen. Syftet med stipendierna är att ge konstnärer möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter och hitta nya utställningsmöjligheter.

Genom residensprogram bjuds bild- och formkonstnärer in till Halland, både från Sverige och andra länder. Programmen förläggs till olika platser, skräddarsys utifrån konstnärens inriktning och sker i samarbete med bland annat kommuner, kulturinstitutioner och föreningsliv.

Konst i Halland medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk. Genom dessa kontaktytor håller vi oss uppdaterade kring den samtida konstutvecklingen och skapar samtidigt möjligheter för nya samarbeten.

Kunskapsfrämjande

Konst i Halland arrangerar också seminarier, kurser, fortbildningar och inspirationsträffar för olika målgrupper, däribland bild- och formkonstnärer i regionen. För barn och unga vill vi lyfta fram konstens möjligheter och ge dem rätt till eget skapande och möte med professionella konstutövare.

Mötesplatser

För att hitta till konsten i Halland finns flera av regionens konstnärer representerade på konstihalland.se Här kan du också ta del av aktuella utställningar, kurser och konstrundor. Arbetar du som konstnär finns här information om bland annat fortbildningar, utlysningar och annat som kan underlätta i ditt yrkesliv. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du synas på portalen konstihalland.se
Läs igenom nedanstående kriterier och skicka in din ansökan. Ansökningsblankett får du genom att kontakta oss via konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Här kan du läsa mer om du är gallerist och intresserad av att synas på konstihalland.se
Här kan du läsa mer om du är konstnär och intresserad av att synas på konstihalland.se

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum verkar som ett nav för konst och konstliv i Halland. Museet har en omfattande konstsamling, visar tillfälliga utställningar och erbjuder program, kurser och pedagogisk verksamhet.

Läs mer om Hallands Konstmuseum

Region Halland

Region Halland arbetar med kultur inom ett antal olika områden. Uppdraget inom området bild och form omfattar bildkonst, arkitektur, fotografi, skulptur, form och design, men också olika gränsöverskridande uttryck där samtidskonsten ofta befinner sig

Läs mer om Kultur i Halland – bild och form