Hoppa till innehåll

Vistelsestipendium

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom att årligen utlysa vistelsestipendium för bild- och formkonstnärer med halländsk anknytning. Syftet med stipendiet är att ge konstnärer möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter och hitta nya utställningsmöjligheter.

Oskar Gustafsson – Konst i Hallands vistelsestipendiat 2024

Konst i Halland bjöd i januari 2024 in bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om vistelsestipendium till SÍM Residency, Seljavegur Reykjavik, Island (2-30 september). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Oskar Gustafsson.

Oskar Gustafsson (f 1991) är född och uppvuxen i Kungsbacka och är idag bosatt och verksam i Göteborg och Bottna i norra Bohuslän. Oskar har läst trähantverk och möbelsnickeri på Stenebyskolan, möbeldesign med inriktning trä vid HDK Valand-Steneby samt Post BA/MA – Landing thoughts på S:t Sigfrids folkhögskola.

Oskars konstnärskap berör frågor om människans relation till naturen och dess materialitet. Han undersöker bland annat kroppars förhållande till varandra, hur de bär på minnen och ett inneboende behov av tillhörighet, vilket gäller såväl människan som träd och växter.

Han arbetar huvudsakligen i material som trä, sten och kopparplåt där görande och lärande med kroppen är centralt i processen, ofta med en blandning av traditionella samt mer okonventionella och experimentella tekniker.

 Juryns motivering för vistelsestipendiet lyder: ”Oskar balanserar mellan konst och konsthantverk och hans skulpturer rymmer både tyngd och lätthet. Ett konstnärskap med god känsla för form och naturmaterial som uppvisar stora möjligheter. Intresset för experimenterande lyser igenom och vi ser med nyfikenhet på hur han ska ta sig an vistelsen i Reykjavik med research och materialbaserad process i mötet med andra”.

Läs mer om Oskar Gustafsson

Vistelsestipendiet genomförs som samarbete mellan resurscentrum Konst i Halland och SÍM Residency. Juryn för stipendiet var Erik Anderman, verksamhetsutvecklare konst, Region Gävleborg, samt representanter från Hallands Konstmuseum och Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelsen fattades av värdinstitutionen.

Under oktober kommer en konstnär från Island att gästundervisa på Hallands folkhögskolor. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland.