Hoppa till innehåll

Konstföreningsliv

Konstföreningsliv i Halland

Norra Hallands Konstförening

Norra Hallands Konstförening startade 1953 i Kungsbacka. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för bild- och formkonst bland barn, ungdomar och vuxna. Detta sker bland annat genom utställningar och föredrag.
Läs mer på föreningens hemsida

Varbergs konstklubb

Varbergs konstklubb bildades 1955. Föreningen verkar för att öka intresset för konst och kultur i Varbergskommun med omnejd, bland annat genom att arrangera utställningar.
Läs mer på föreningens hemsida

Mellersta Hallands Konstförening

Mellersta Hallands Konstförening bildades i Falkenberg 1967. Föreningen arrangerar utställningar, föredrag och ett årligt konstlotteri.
Läs mer på föreningens hemsida

Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932.
Läs mer på föreningens hemsida

Sveriges Konstföreningar – distrikt Halland

Sveriges Konstföreningar har distriktsorganisationer i så gott som hela landet. Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.
Läs mer på organisationens hemsida