Hoppa till innehåll

Medverkan på konstihalland.se

Bild- och formkonstnär

Är du yrkesverksam bild- och formkonstnär i Halland och vill medverka på konstihalland.se kontaktar du Konst i Halland för ansökningsblankett. Antingen via konstihalland@hallandskonstmuseum.se eller Hallands Konstmuseum, Evelina Lindblom, tel 035-16 23 14.

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier. Uppdatering av medverkan/ansökan på Konst i Halland kommer att genomföras med jämna mellanrum. Observera att sökande ska vara folkbokförd i Halland.

Har du högre konstnärlig utbildning är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) samt jämförbara utländska högre utbildningar.

Om högre konstnärlig utbildning saknas ska minst tre av fem nedanstående punkter uppfyllas:

1
Konstnären skall ha genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva kontinuerlig konstutställningsverksamhet.

2
Konstnären skall ha deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller konsthall (ej medlemsutställningar).

3
Konstnären skall ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag, erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang eller blivit inköpt till samling av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.

4
Konstnären skall i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium (minst 10 000kr) från statliga organ, landsting/region, kommun eller konstförening.

5
Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-4 bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.