Hoppa till innehåll

Miia Kettunen (2019)

Under 2019 samarbetade Konst i Halland med KulttuuriKauppila Art Centre i norra Finland i utbytesprogrammet Fresh Forest Air. Projektet syftade till att lyfta fram skogen – en mångfacetterad miljö och källa till såväl hårt arbete som avkoppling, enskildhet och gemenskap, det vilda och tuktade – och skedde i samarbete mellan konstnären och det lokala samhället.
Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR

Via utbytesprogrammet fick Halland mellan 26/8-22/9 2019 besök av den finska konstnären och kostymdesignern Miia Kettunen. Med Hylte som bas utforskade och skapade hon kring de upplevelser skogen ger. Form, material och återvinning stod i centrum, både i det egna arbetet och i möten med publik. Men också skogsproduktion, skogsavverkning, mikroskopiska detaljer och hälsa genom naturupplevelser.

Under den här perioden fanns möjlighet att träffa Miia på Forum i Hyltebruk, där hon hade ett arbets- och utställningsrum. På Forum höll hon också  workshops. Dels inbokade för Kulturskolans bildelever och ungdomar från Fritidsgården i Hylte, och dels för alla som ville vid tre tillfällen i september; 4/9, 11/9 och 18/9 kl 16-19. Utifrån naturstudier och med hjälp av wellpapp från Kinnareds well arbetade deltagarna fram sina verk.

Parallellt med residenset pågick också det projektet Funniversum – ur skogen kommen inom ramen för Konstexpressen, Konst i Hallands konstpedagogiska resurs.
Läs mer om Funniversum – ur skogen kommenEn form av naturupplevelse är Skogsbad, en slags träning i mindfulness som hon genomförde tillsammans med elever från Hallands Konstskola. På detta sätt hoppades hon väcka intresse och ge nya infallsvinklar i skapandeprocessen. Skogsbad erbjöds också som en del av Konst i Hallands konstnärsträffar den 10/9.
Läs mer om konstnärsträffen Välkommen till skogen

Miia Kettunens verk visades också under hennes vistelse på biblioteket i Hyltebruk, samt i stationshuset under Tågdagarna i Landeryd (7-8/9).

Vid en finissage den 20/9 på Forum i Hyltebruk visades Skogens dans, ett verk Miia Kettunen skapat tillsammans med eleverna på Hallands Konstskola samt arbeten av elever på Kulturskolan.

Via Konst i Halland tog Finland i sin tur emot Klara Bergman Fröberg.
Läs mer om Klara Bergman Fröbergs vistelse