Hoppa till innehåll

Mode: Yta med djup – Inspirationsdag 2 mars

Mode: Yta med djup

Fashion: Surface with depth

Utställningar

Exhibitions 

Program

Pedagogiska program

Inspirationsdag

2 mars 2021

Digitala föredrag om modets relation till estetik, identitet och hållbarhet


Under 2021 utforskas mode i Halland – på tretton platser, under olika utställningsperioder. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. De olika platserna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men möts i ett gemensamt intresse för mode. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer.

Som upptakt inför temat arrangerades en digital inspirationsdag den 2 mars 2021. 0.00-0.05

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland hälsar välkomna

ca 0.05-0.30

Introduktion

Moderator: Philip Warkander

Foto: Tomas Falmer

Dagen inleds med en introduktion till mode som kulturellt uttryck. Hur kan vi förstå mode, och hur förhåller sig fenomenet mode till frågor om identitet, kultur och samhälle? Philip Warkander, som under dagen fungerar som moderator, ger en bred introduktion till ämnet. Han kommer också att sammanfatta dagens olika föredrag och teman.

Philip Warkander är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Hans senaste bok, skriven tillsammans med Marie Ledendal, är Danius och modet (Hoc Press, 2020). Han är också kritiker för Expressen Kultur samt regelbunden skribent för modemagasinet BON.

ca 0.29-0.59

Ny nordisk modeestetik

Ane Lynge-Jorlén

Foto: Pernille Ringsing

Den unga generationen av nordiska modekreatörer arbetar ofta utifrån en personlig och experimenterande estetik. De ifrågasätter normer, och i deras design syns en strävan efter att framtidens mode ska fungera inkluderande och ansvarstagande. Gemensamt för dem är att de utbildats vid några av de främsta nordiska designskolorna samt att de deltagit i modedesigntävlingen Designers’ Nest.

Ane Lynge-Jorlén är direktör för den nordiska modeinkubatorn Designers’ Nest, som stödjer nyexaminerade modekreatörer genom att bistå med internationella mentorer, praktikplatser och plats i modeutställningar. Hon är dessutom modekurator och -teoretiker och har publicerats internationellt, senast med antologin ”Fashion stylists. History, meaning and practice” (2020).

ca 0.59-1.01

SKINNING TRUE MESH 16:9 full time texture – STM16:9FTT_02

(1,14 min i loop x 2)

Ur STM16:9FTT_02

STM16:9FTT skapar surrealistiska analoga 3D-animationer genom att kombinera material med koreografi. Arbetet bygger på frågeställningar kring materialitet och en gemensam fascination för digitala texturer och virtuella animationers totala gränslöshet. Ett samarbete mellan koreograf Nicole Neidert, modedesigner Linnea Bågander och fotograf Joakim Envik Karlsson.

ca 1.01-1.29

På spaning efter konsumtionskulturen som inte försvann

Katarina Graffman och Jacob Östberg

Foto: Andreas von Gegerfelt

Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Och hur kan företag hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur? I det här föredraget beskriver Katarina Graffman och Jacob Östberg ett antal fenomen som är betydelsefulla i samtidskulturen – konsumtion, hållbarhet, mainstream, bubblor och äkthet. Utifrån denna djupare förståelse av tidsandan, kan vi se mönster och skönja det som komma skall.Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi, forskare, föreläsare och författare. Under två decennier har Katarina hjälpt företag att förstå konsumtionskulturen och människors beteenden.


Jacob Östberg är professor i reklam & pr vid Stockholms universitet där han forskar om konsumtionskultur med fokus på hur mening skapas i gränslandet mellan företagens aktiviteter, populärkultur och media, samt människors dagliga liv.

ca 1.29-2.01

Det goda alternativet: om hållbart mode och textil

Anders Kärrman

Foto: Billy Lindberg

Föredraget utgår från målen för Agenda 2030, och beskriver hur dessa förhåller sig till textil produktion och strävan mot cirkulär produktion och ekonomi. Det kommer att ta upp hållbarhetsperspektiv på fjärr- eller närproducerade produkter och transporter, förklara vilka material som kan definieras som hållbara och vilka egenskaper de har. Dessutom kommer märkning och transparens att diskuteras; strategier för att konsumenten ska ha en rimlig chans att göra ett hållbart val: textilier och kläder som är exempel på ”det goda alternativet.”Anders Kärrman är utbildad textilingenjör vid Textilhögskolan i Borås och har industriell vävning, vävda textilier och textila material som specialitet. Hans karriär började som vävare och beredningsarbetare på ett ullväveri i Borås som övergått till utbildning, först som lärare på Textilhögskolan och nu konsult i eget bolag.

ca 2.01-2.04

SKINNING TRUE MESH 16:9 full time texture – STM16:9FTT_03

(1,27 min i loop x 2)

Ur STM16:9FTT_03

ca 2.04-2.41

Framtidens mode: kreativitet och samarbete

Mathilda Tham

Foto: Sandra Freij

Föredraget föreslår en ny syn på mode, som sätter jordens och alla dess arters överlevnad före tillväxt. I föredraget beskrivs också hur vägen dit skulle kunna se ut, och fokuserar på kreativitet, samarbete och självförtroende istället för förbud. Mathilda Thams arbete är feministiskt och aktivistiskt och rör sig i gränslandet mellan hållbarhet, design, mode och framtidsstudier. Med sin forskning vill hon skapa nya bilder av nutiden och framtiden, och genom dessa skapa plats för nya maktordningar, gemenskaper och mångfalder inom planetens gränser.

Mathilda Tham är medförfattare till Earth Logic Fashion Action Research Plan och med-grundare av nätverket Union of Concerned Researchers in Fashion. Som professor i design vid Linnéuniversitet har hon varit med och utvecklat institutionens visionära profil kring förändringsskapande och normkritisk design.

ca 2.41-3.09

Avrundning och tack för idag

Moderator Philip Warkander sammanfattar eftermiddagen.

Läs mer om projektet Mode: Yta med djup – Halland 2021

Medverkande i projektet: Tjolöholms slott, Kungsbacka konsthall, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs Konsthall, Galleri Hamnmagasinet, Falkenbergs hembygdsmuseum, Rian designmuseum, Unnaryds bonadsmuseum, Hallands Konstmuseum, Friluftsmuseet Hallandsgården, Halmstads konsthall, Teckningsmuseet och Konsthallen Hishult.

Inspirationsdagen genomfördes med stöd av Kultur i Halland och Konst i Halland.