Hoppa till innehåll

Mode: Yta med djup – Halland 2021

Mode: Yta med djup

Fashion: Surface with depth

Utställningar

Exhibitions 

Program

Pedagogiska program

Inspirationsdag

2 mars 2021

Mode: Yta med djup – Halland 2021


Mode kan vara många saker: det är både en kommersiell bransch och ett kulturellt uttryck, på samma gång ytligt och djuplodande. Vanligtvis syftar det på kläder, men mode finns också i inredning, konst och reklam. Det är modets ständiga fixering vid det nya som har gjort det till en kontroversiell kulturyttring, inte minst ur klimatperspektiv. Modefantaster har ofta ansetts fåfänga och självupptagna, offer för en kraft större än de själva. Samtidigt är mode intimt sammanflätat med grundläggande och existentiella frågor om identitet, tillhörighet och kultur. Mode säger något om vem vi är, men också om vem vi skulle vilja vara. Det erbjuder möjligheter att utforska vad det innebär att vara människa, och ger oss verktyg för att gestalta våra innersta tankar och personliga erfarenheter.

Under 2021 – på tretton platser och under olika utställningsperioder – utforskas mode i Halland. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. De olika platserna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men möts i ett gemensamt intresse för mode. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer. Genom att utforska modets olika världar – och ha modet att se det djupa i det ytliga – lär vi oss mer om varandra och om oss själva, om både våra likheter och våra olikheter. Läs mer om utställningarna

Fashion is multifaceted and can be a great many things, as it is not only a commercial industry, it is also a cultural expression; superficial and profound at the same time. The expression generally refers to clothes, but fashion also includes interior design, art and marketing. It is the continuous fixation with the new that has turned it into a controversial expression of culture, not least from a climate perspective. Fashionistas have often been perceived as vain and egocentric, victims of a force greater and mightier than they. At the same time, fashion is intimately interwoven with fundamental and existential questions relating to identity, culture and a sense of belonging. Fashion is a statement about who we are, but also about who we want to be. It offers us a unique opportunity to explore what it is to be a human and it gives us the tools we need to convey our innermost thoughts and personal experiences.

In 2021, across thirteen different locations and various exhibition periods, we will explore fashion in the county of Halland. Fashion that will be exhibited as clothes, textile art, photography, drawings, ceramics and cultural history; from yesteryears and the present era; both Swedish and international. Each location will base their exhibition on their specific operations, expertise and unique competencies, but their mutual interest in fashion ties them all together. The purpose of this year is to initiating a dialogue or discussion about the complex character of fashion and highlighting the diverse expressions. By exploring the various worlds of fashion, and have the courage to see both the profound and the superficial, we will learn more about each other and ourselves, about our similarities and our differences. Read more about the exhibitionsI anslutning till Mode: Yta med djup – Halland 2021 arrangeras i sommar en digital föredragsserie. Läs mer om föredragen

Under året genomförs också en pedagogisk satsning för bland annat Skapande skola. Genom en visning på någon av de spännande utställningarna och en matchande workshop med en professionell konstnär utforskar vi frågor kring identitet, hållbarhet och estetik. Läs mer om de pedagogiska programmenMode: Yta med djup – Halland 2021 genomförs med stöd av Konst i Halland och Region Halland – Kultur. För mer information, kontakta Konst i Halland via konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Fashion: Surface with depth – Halland 2021 is implemented with the support of Art in Halland and Region Halland – Culture. For more information, please contact Konst i Halland via konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Medverkande/Participants: Tjolöholms Slott, Kungsbacka konsthall, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs Konsthall, Galleri Hamnmagasinet, Falkenbergs hembygdsmuseum, Rian designmuseum, Unnaryds Bonadsmuseum, Hallands Konstmuseum, Friluftsmuseet Hallandsgården, Halmstads konsthall, Teckningsmuseet och Konsthallen Hishult.