Residens 2022

Tidigare residens

Residensprogram

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom residensprogram där bild- och formkonstnärer, både från Sverige och andra länder, bjuds in till Halland. Programmen förläggs till olika platser, skräddarsys utifrån konstnärens inriktning och sker i samarbete med bland annat kommuner, kulturinstitutioner och föreningsliv.

Sabine Wedege (t v). Still Life in Crop Circle, 2021, Kunsthal Aarhus, DK. Foto: Mikkel Høgh Kaldal (t h).

Residens 2022 – Sabine Wedege

Den 1 – 20 september befann sig Sabine Wedege från Aarhus Danmark på en stipendievistelse i Varberg. Vistelsen ingick i ett utbytesprogram mellan Konst i Halland och Aarhus Billedkunstcenter Aabkc.

I sitt arbete söker Sabine Wedege förbindelser mellan dåtid och nutid som berör aspekter av nordisk folklore, identitetsfrågor, konflikter och gränser. Hon arbetar processinriktat primärt med skulptur men också text, video och ljud. Under sin tid i Halland har Sabine bland annat utforskat kulturhistoriska platser, minnesmärken och den dansk-svenska historien. Basen för hennes arbete var på KKV Varberg.

“Mina verk handlar om en förvrängd verklighet av kända objekt, redskap och referenser med inslag av humor, kitsch och popestetik. Jag blandar material och kultur som en spegling av samhället på ett humoristiskt sätt. Tillsammans bildar det nya symboler och berättelser”.

Läs mer om Sabine Wedege

Sabine Wedege är utbildad vid Det Jyske Kunstakademi och Faculty of Fine Arts, University of Arts i Belgrad och Writing School i Seyðisfjörður, Island.

Parallellt med Sabines vistelse åkte den halmstadbaserade konstnären Magnus Sjöbleke till Godsbanen i centrala Århus samt till Riddergade AIR i Viborg, Danmark. Magnus tilldelades Konst i Hallands vistelsestipendium 2022.

Skriv något och tryck på enter.