Hoppa till innehåll

Vinklar och vrår – en tecknarworkshop utifrån ett samtids- och omvärldsperspektiv

Projektet arbetades fram tillsammans med pedagoger på Lindbergs skola i Varbergs kommun och med konstnären Jonatan Knut.

Syftet med projektet var att eleverna skulle få träffa en verksam konstnär och få förståelse för hur en konstnär arbetar. Eleverna skulle också få upptäcka sin egen närmiljö, sin skola och sin omvärld.

I detta projekt var det elever från F-klass till åk 2 som arbetade koncentrerat under en dag. Dagen var uppdelad i tre pass. Under ett pass fick barnen teckna med Jonatan, under ett annat pass var barnen ute och hade en upptäckarorientering tillsammans med en lärare, och i ett tredje pass hade man tillsammans med en pedagog en bildanalysövning.

Under workshopen med Jonatan Knut fick barnen öva på att rita spontant under viss tidspress, stort och på golvet, utan färg, från olika vinklar och samtidigt fick de inblick i hur Jonatan Knut själv jobbar. Eleverna roterade runt sin egen teckning och fick bara teckna det som de hade framför sig. Efter en stund bytte man sida och då också motiv.