Hoppa till innehåll

Här och där i ord och bild – ett konstprojekt med skilda uttryck (2017)

Här och där i ord och bild var ett konstprojekt som utgick från Art Inside Outs lyrikresidens Plats. Poesi. Periferi. som arrangerades våren 2017 i Hylte.

Under september och oktober arbetade ett 100-tal elever i åk 2-3 och 5-6 i Kinnareds och Landeryds skolor  tillsammans med konstnären Sassa Buregren vid fyra tillfällen. I projektet utgick eleverna från begreppen centrum och periferi. De fick möjlighet att möta olika konstnärliga uttryck samt arbeta med olika språk – bild, hemspråk och
det skrivna ordet. På detta sätt har de också kreativt och utvecklande tagit sig an delar av läroplanens mål i svenska och bild.

Deras verk presenterades på Hylte folkbibliotek den 9-24/11.