Hoppa till innehåll

Aktuellt – för konstnärer

 • Kreativa Europa

  Kreativa Europa

  Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt bestående av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa. Stödet utlyses en gång per år under 2021–2027. Sista ansökningsdag 23 februari 2023. Läs mer

  Läs mer


 • Sök medel från Nordisk kulturfond

  Just nu finns möjlighet att bland annat söka Opstart stöd. Läs mer Nordisk Kulturfond beviljar även Projektstöd till konst- och kulturprojekt, som bygger på och utvecklar tvärnordiska samarbeten. Läs mer

  Läs mer


 • Sök medel från Kulturfonden för Sverige och Finland

  Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

  Läs mer


 • Sök medel från Nordisk kulturkontakt

  Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd. Nätverksstöd möjliggör möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stöd kan…

  Läs mer


 • Sök projektmedel från Svensk-Danska Kulturfonden

  Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Ansökningsperiod 1 februari – 3 april. Läs mer

  Läs mer


 • Sök medel från Konstnärsnämnden

  Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2023 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer Just nu finns till exempel möjlighet att söka residens i New York och Berlin samt gästbostad i Paris.

  Läs mer


 • Sök stöd från Region Halland

  Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling,…

  Läs mer