Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Utbyte mellan Västerbotten och Halland 15-28 september

Nu finns det möjlighet för dig som bild- och formkonstnär med koppling till Halland att genom ett residensutbyte mellan Konst i Halland och konstkonsulenterna i Västerbotten söka vistelsestipendium. Du får möjlighet att arbeta koncentrerat och inspireras av intryck och möten på platsen. I Västerbotten är det Ricklundgården i Saxnäs som är platsen och i Halland är utgångspunkten för residenset Hallands Konstmuseum i Halmstad. Sista ansökningsdag är den 2 april. Läs mer

Vårens konstnärsträffar

Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet att möta kollegor under trevliga former. Den 21 mars är det dags för vårens första träff – en workshop på Rian i Falkenberg med Cecilia Pettersson, mönsterformgivare och illustratör. Vi lär oss grunderna i mönsterrapportering och arbetar sedan vidare med egna mönster. Den 24 april berättar Ann Eringstam och Robert Hais om sina respektive resor som Konst i Hallands vistelsestipendiater till Japan och medverkan i Biwako Biennalen. Och den 17 juni ges möjlighet att prova på blocktryck med konstnären, mönsterformgivaren och illustratören Shabnam Faraee. Konstnärsträffarna är kostnadsfria. Endast föranmälan. Läs mer om innehåll och anmälan

Stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2023 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Till exempel finns möjlighet att söka internationellt utbyte och resebidrag. Läs mer
Just nu kan du även söka medel via Kulturbryggan, vars uppdrag är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och att verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet. Fram till 22 mars är ansökan öppen för följande program: konstnärlig förnyelse, kreativ infrastruktur, nya finansieringsmodeller och fröpengar. Läs mer om de olika programmen

Sök projektmedel från Svensk-Danska kulturfonden

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Sista ansökningsdag 3 april. Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturkontakt

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.
Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna. Sista ansökningsdag 27 mars. Läs mer

Sök medel från Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning. Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Just nu finns möjlighet att Opstart stöd samt Globus Opstart.
Läs mer om Opstart
Läs mer om Globus Opstart

Skriv något och tryck på enter.