Hoppa till innehåll

Sök medel från Nordisk kulturkontakt

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Nätverksstöd möjliggör möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stöd kan sökas både för kortvariga och långvariga nätverk.

Sista ansökningsdag 23 februari.

Läs mer om kortvarigt nätverksstöd 

Läs mer om långvarigt nätverksstöd

Lämna ett svar