Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Vårsalongen 2021

Fram till och med den 25 maj visas Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong på Hallands Konstmuseum.
Läs mer

Konstrunda i Halland

Den 13-16 maj genomförs den traditionella Konstrundan i Halland.
Läs mer

Föredragsserie på tema mode

Under året utforskas mode i Halland – på tretton platser, under olika utställningsperioder. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, keramik och kulturhistoria. Som dåtid och nutid och som svenskt och internationellt. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer. I sommar arrangeras en föredragsserie i anslutning till projektet. Samtliga föredrag är kostnadsfria och sker digitalt.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020.
Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Ta del av konsten digitalt

Med anledning av de skärpta coronarestriktionerna i Halland har flera konstinstitutioner just nu stängt för publik. För att ta reda på vilka som har öppet och vilka som har stängt, gå in på respektive institutions hemsida.
Konstinstitutioner i Halland 
Det finns också möjlighet att ta del av material digitalt, bland annat visningar och workshops.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.