Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Klubb rörelse

Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten.

Läs mer om vårens program

Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Litteratur, Musik Hallandia och Art Inside Out samt Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.

Digital frukostseminarieserie: Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering

En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare med flera, om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med frågor kring gestaltad livsmiljö.
Läs mer om vårens program

Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland-Härjedalen, Blekinge och Halland.

Digital frukostträff – kulturell hållbarhet inom kulturella och kreativa branscher

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder under våren in till digitala frukostsamtal där de lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. Samtalen vänder sig till konstnärer inom bild och form, tjänstepersoner inom kultur och näring i kommuner och regioner samt andra intresserade. Onsdagen den 15 februari har du möjlighet att ta del av två perspektiv av kulturell hållbarhet, utifrån social hållbarhet, forskning, miljö och ekonomi.
Läs mer

Kurs i konstkritik

En kurs i konstkritik erbjuds av Sörängens folkhögskola i samverkan med Regionsamverkan Sydsverige, bild och form. Syftet är att öka den generella kompetensen i att recensera konst och läsa konstkritik. Kursen vänder sig till dig som arbetar med konst, konstkritik och/eller skrivande. Eller till dig som har ett stort intresse för konst eller konstkritik. Detta är lika mycket en kurs i skrivande och läsande som i seende. Kursen består av tre distansträffar och en samling på plats på Vandalorum. Sista ansökningsdag 10 februari.
Läs mer

Våga utbilda dig inom design, konst, mode och hantverk

Den 21-23 februari kan du träffa representanter från eftergymnasiala, konstnärliga utbildningar på Blå Stället, Göteborg. De berättar om hur man kan nå sitt drömyrke inom konst, design, mode och hantverk med mera.
Läs mer

Emergency residencies

Konst i Halland ingår i SWAN – Swedish Artist Residency Network. Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som just nu flyr från Ukraina. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.
Läs mer

Unga slöjdares salong

Gillar du att slöjda, är under 20 år och bor i Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län? Då kan du under våren 2023 söka till Unga slöjdares salong som kommer att ha urpremiär på Hallands Konstmuseum hösten 2023.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.