Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för alla

Digital inspirationsdag om modets relation till estetik, identitet och hållbarhet

Under 2021 utforskas mode i Halland – på tretton platser, under olika utställningsperioder. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. Som upptakt inför temat arrangeras en digital inspirationsdag den 2 mars kl 13-16.30. Sista anmälningsdag är den 25 februari.
Läs mer om innehåll och anmälan
Läs mer om projektet

Rummet och ljuset – digital konferens

Den 24 mars arrangeras den digitala konferensen Rummet och ljuset. Dagen vänder sig till dig som har ett intresse för belysningens betydelse i offentlig miljö  – exempelvis bibliotek, museer, skolor och andra lärmiljöer.
Läs mer om innehåll och anmälan

Iaspis open studios online

Live-streamade händelser, konst, samtal och konversationer 16-17 mars.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020.
Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Ta del av konsten digitalt

Med anledning av de skärpta coronarestriktionerna i Halland har flera konstinstitutioner just nu stängt för publik. För att ta reda på vilka som har öppet och vilka som har stängt, gå in på respektive institutions hemsida.
Konstinstitutioner i Halland 
Det finns också möjlighet att ta del av material digitalt, bland annat visningar och workshops.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.