Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Etik, polemik, politik

Under våren har elever på flera halländska gymnasieskolor deltagit i Konst i Hallands konstpedagogiska projekt Etik, polemik, politik. Under ledning av konstnärsduon Combi Cats, Diana och Kordian Rönnberg, har de diskuterat affischer som konst utifrån demokrati, yttrandefrihet och propaganda. Även politiska valaffischer har studerats och problematiserats. Inom projektet har eleverna skapat egna fiktiva valaffischer som fram till den 28 september visas i Stadshuskuben i Falkenberg. Tidigare har valaffischer även visats på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka och på Halmstads Stadsbibliotek.
Läs mer om Konst i Hallands konstpedagogiska projekt

Klubb rörelse
Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten.

Läs mer om höstens program

Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Litteratur, Musik Hallandia och Art Inside Out samt Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.

Kurser i höst på KKV Varberg

Nybörjarkurs i akvarell
1-2 oktober kl 9-16. Kursledare: Maria Wigge
Läs mer

Kurs i linoleumtryck – Från idé till färdigt tryck
12 och 13 november kl 9 -16. Kursledare: Ana Carolina Fleming.
Läs mer 

Konstens vecka

Vecka 40 varje år infaller den riksomfattande Konstens vecka. I Kungsbacka bjuds det på ett digert program med bland annat utställningar, föredrag, prova-på, guidade visningar och konstbad.
Läs mer om Konstens vecka i Kungsbacka

Under rubriken GRANNKONST arrangerar medlemmar i föreningen Konstliv fem utställningar i fyra halländska kommuner; Halmstad – Severins Galleri, Falkenberg – Lygna Mekaniska, Varberg – Lottastugan, Kungsbacka – Kulturtorget i Kulturhuset Fyren samt på Båt-och sjöfartsmuseet.
Läs mer om GRANNKONST och de medverkande

Digital frukostseminarieserie: Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering

En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare med flera, om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med frågor kring gestaltad livsmiljö.
Läs om höstens program

Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland-Härjedalen, Skåne och Halland.

Emergency residencies

Konst i Halland ingår i SWAN, Swedish Artist Residency Network. Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som just nu flyr från Ukraina. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.
Läs mer

Gestaltad livsmiljö – konferens 2022: När allting ställs på sin spets

Den 6 oktober är det dags för den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö. Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar. Årets konferens tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när vi står inför stora världsutmaningar så som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning och segregation. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.
Läs mer 

Samtidskonstdagarna 2022 – dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö

Erfarenhetsutbyte och lärande mellan intressenter från olika sektorer, inom området konst i gestaltad livsmiljö. Träffen är digital och arrangeras av Statens konstråd den 7 oktober.
Läs mer

Dags att söka till Liljevalchs Vårsalong 2023

Sista ansökningsdag 13 oktober.
Läs mer

Unga slöjdares salong

Gillar du att slöjda, är under 20 år och bor i Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län? Då kan du under våren 2023 söka till Unga slöjdares salong som kommer att ha urpremiär på Hallands Konstmuseum hösten 2023.
Läs mer

Offentlig konst i fokus för nytt metodstöd

Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.
Läs mer

Dyes in history and archaeology

Är du färgnörd, proffs, intresserad konstnär, konservator, intendent, antikvarie, student, historiker eller naturvetare? Har du intresse för historiska färger i bland annat textil och målade ytor? Reservera datumen 11-13 oktober redan nu för att delta i konferensen Dyes in History and Archaeology. Konferensen blir ett hybridarrangemang och arrangeras av Riksantikvarieämbetet på plats i Visby med fysiska workshoppar och guidade visningar för deltagarna samt föreläsningar både på plats och digitalt.
Läs mer

Kurs på HDK VALAND, Göteborgs universitet:
Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet

Vad är offentlig konst? Vad behöver du som curator, beställare, konstnär eller som på annat sätt arbetar med gestaltning i det offentliga rummet veta om detta föränderliga och växande område? Vilken är relationen mellan offentlig konst och lokal demokrati? Dessa är några grundfrågor som står i centrum för den här kursen som ges våren 2023. Sista ansökningsdag 17 oktober.
Läs mer

Kurs på Konstfack:
Konst i det öppna – sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar

Kursen ger fördjupad kunskap om offentlig konst och konstnärliga förhållningssätt i gränssnittet mellan stadsplanering, konst, arkitektur och design. Kursen tar avstamp i det breda och interdisciplinära fält offentlig konst utgör sedan dominerande aktörer börjat utveckla nya samverkansformer för hållbar urban utveckling, tillfälliga projekt, civilsamhället som uppdragsgivare och byggnadsintegrerad konst. Tillsammans med den nya politiken för gestaltad livsmiljö utgör detta en kursändring som vidgat perspektiven kring vad offentlig konst kan vara och synliggjort hur kompetenser inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan stärka varandra och samverka i utformningen av våra fysiska miljöer. Sista ansökningsdag 17 oktober.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.