Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Besök Vårsalongen

På Hallands Konstmuseum visas just nu Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong. Till årets Vårsalong lämnade 303 personer in sina verk till bedömning. Av dessa har 44 valts ut med totalt 125 verk i skilda tekniker. Utställningen pågår till och med 7 maj. Läs mer

Klubb rörelse

Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten.

Läs mer om vårens program

Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Litteratur, Musik Hallandia och Art Inside Out samt Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.

Digital frukostseminarieserie: Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering

En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare med flera, om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med frågor kring gestaltad livsmiljö.
Läs mer om vårens program

Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland-Härjedalen, Blekinge och Halland.

Emergency residencies

Konst i Halland ingår i SWAN – Swedish Artist Residency Network. Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som just nu flyr från Ukraina. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.
Läs mer

Unga slöjdares salong

Gillar du att slöjda, är under 20 år och bor i Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län? Då kan du under våren 2023 söka till Unga slöjdares salong som kommer att ha urpremiär på Hallands Konstmuseum hösten 2023.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.