Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Sök till årets Vårsalong

Nu är det dags att söka till Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong 2022. Ansökan görs digitalt och är öppen fram till den 20 februari.
Vårsalongen äger rum på Hallands Konstmuseum 2 april – 29 maj 2022.
Läs mer

Residens i en postpandemisk tid – nya perspektiv på bild- och formresidens i Sydsverige

I tre direktsända samtal över fredagslunchen ges en inblick i situationen för bild- och formresidens just nu. Fokus för samtalsserien är kunskapsutbyte och residensutveckling och den vänder sig till dig som är konstnär, särskilt intresserad av att starta eller utveckla residens och till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i en kommun eller region.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.