Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Besök årets Vårsalong

Just nu pågår Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong på Hallands Konstmuseum.
Läs mer  

Konstrunda i Halland
Det är fortfarande ett tag kvar men snart, närmare bestämt den 26-29 maj är det dags för årets konstrunda i Halland. Redan nu kan du bläddra i årets folder.
Kulturkurs 55+ på Löftadalens folkhögskola
Upptäck och fördjupa dig i kulturen i Halland. Låt dig inspireras och samtala tillsammans med andra i folkhögskolemiljö.
Läs mer
Emergency residencies

Konst i Halland ingår i SWAN, Swedish Artist Residency Network. Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som just nu flyr från Ukraina. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.
Läs mer

Frukostseminarieserie – Gestaltad livsmiljö

I inspirerande digitala samtal med tjänstepersoner, arkitekter, forskare, politiker och andra undersöks hur aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med olika frågor inom politikområdet gestaltad livsmiljö. Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland Härjedalen, Skåne och Halland.
Läs mer

Konstmässor i vår

Market Art Fair 29 april-1 maj. Läs mer
Supermarket Art Fair 26-29 maj. Läs mer

Offentlig konst i fokus för nytt metodstöd

Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.
Läs mer

Dyes in history and archaeology

Är du färgnörd, proffs, intresserad konstnär, konservator, intendent, antikvarie, student, historiker eller naturvetare? Har du intresse för historiska färger i bland annat textil och målade ytor? Reservera datumen 11-13 oktober redan nu för att delta i konferensen Dyes in History and Archaeology. Konferensen blir ett hybridarrangemang och arrangeras av Riksantikvarieämbetet på plats i Visby med fysiska workshoppar och guidade visningar för deltagarna samt föreläsningar både på plats och digitalt.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.