Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Vem tycker du borde få Region Hallands kulturpris?

Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län. Tag chansen och nominera den kandidat du tycker borde få årets kulturpris senast den 29 augusti.
Läs mer

(X)sites Landartutställning 2021

Fram till den 7 november pågår landartutställningen (X)sites med temporära konstverk i de böljande halländska och skånska landskapen vid Kattegattleden, och längs Sjuhäradsrundan.
Läs mer

Föredragsserie på tema mode

Under året utforskas mode i Halland – på tretton platser, under olika utställningsperioder. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, keramik och kulturhistoria. Som dåtid och nutid och som svenskt och internationellt. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer. I sommar arrangeras en föredragsserie i anslutning till projektet. Samtliga föredrag är kostnadsfria och sker digitalt.
Läs mer

Konferens om gestaltad livsmiljö och demokrati

Den 14 oktober är det dags för Boverkets, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds årliga konferens om gestaltad livsmiljö. Denna gång är temat för konferensen demokrati. Målgrupper är yrkesverksamma som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer på något sätt, både tjänstepersoner och politiker.
Läs mer

Samtidskonstdagarna 20-22 oktober

Samtidskonstdagarna är en konferens för dig som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra. Temat för årets konferens är Konst och demokrati.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020.
Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.