Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Konstnärsresidens och utställning – Matt Shane och Jim Holyoak

I höst kommer den kanadensiske konstnären Matt Shane till Laholm för att bo och arbeta i drygt två veckor. Hans kollega, Jim Holyoak, deltar digitalt. Projektet är ett samarbete mellan Konst i Halland och Teckningsmuseet i Laholm, och utmynnar i utställningen Walloways som visas på Teckningsmuseet den 16 oktober – 23 januari.
Läs mer

(X)sites Landartutställning 2021

Fram till den 7 november pågår landartutställningen (X)sites med temporära konstverk i de böljande halländska och skånska landskapen vid Kattegattleden, och längs Sjuhäradsrundan.
Läs mer

Klubb rörelse
Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten. Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Musik Hallandia, Art Inside Out, Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.
Läs mer om höstens program
Dags att söka till Liljevalchs vårsalong 2022

Sista ansökningsdag är den 8 oktober.
Läs mer

Konstens vecka

Vecka 40 varje år infaller den riksomfattande Konstens vecka. I Kungsbacka bjuds det bland annat på tillfälliga utställningar, workshops och fototävling.
Läs mer om Konstens vecka i Kungsbacka 
Läs mer om Konstens vecka i övriga Sverige

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering

I höst arrangeras tre digitala inspirationsträffar om gestaltad livsmiljö. Träffarna tar avstamp i analyser som gjorts vid Högskolan Dalarna och kursen Gestaltad Livsmiljö 20/21, av hur kommuner runt om i Sverige arbetar i praktiken. En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter och forskare.
Läs mer

Konferens om gestaltad livsmiljö och demokrati

Den 14 oktober är det dags för Boverkets, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds årliga konferens om gestaltad livsmiljö. Denna gång är temat för konferensen demokrati. Målgrupper är yrkesverksamma som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer på något sätt, både tjänstepersoner och politiker.
Läs mer

Samtidskonstdagarna 20-22 oktober

Samtidskonstdagarna är en konferens för dig som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra. Temat för årets konferens är Konst och demokrati.
Läs mer

Ny rapport

Ta del av konferensrapporten från Färgforum 2021. Den diskuterar otraditionellt måleri, med inriktning på graffiti, street art och komplexiteten bland moderna färgtyper.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020.
Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.