Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Klubb rörelse
Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten.

Läs mer om höstens program

Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Litteratur, Musik Hallandia och Art Inside Out samt Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.

Region Halland söker verksamhetsledare/konstnärlig ledare till Art Inside Out

Nu söker Region Halland dig som vill leda och utveckla Hallands unika institution Art Inside Out. Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens inom alla konstnärliga discipliner. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för nya perspektiv. Sista ansökningsdag 4 november.
Läs mer

Ljusfest

Den 5 november är det dags för Ljusfest i Morup med omnejd. Besök medverkande konstnärer, småföretag, föreningar och privatpersoner längs kustvägen mellan Varberg och Falkenberg.
Läs mer

Kurser i höst på KKV Varberg

Kurs i linoleumtryck – Från idé till färdigt tryck
12 och 13 november kl 9 -16. Kursledare: Ana Carolina Fleming.
Läs mer 

Digital frukostseminarieserie: Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering

En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare med flera, om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med frågor kring gestaltad livsmiljö.
Läs om höstens program

Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland-Härjedalen, Skåne och Halland.

Emergency residencies

Konst i Halland ingår i SWAN – Swedish Artist Residency Network. Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som just nu flyr från Ukraina. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.
Läs mer

Konstnärssamtal med Marianna Tarish från Ukraina
I Sverige har det upprättats ett flertal krisresidens för ukrainska konstnärer i syfte att erbjuda kulturskapare möjligheten att vara verksamma under den tid de är på flykt. TAG art lab i Oskarström utanför Halmstad är ett av dem, och sedan i slutet av juni befinner sig den ukrainska konstnären Marianna Tarish här. Välkommen till Hallands Konstmuseum på ett konstnärssamtal den 30 november kl 18 mellan konstnären Marianna Tarish från Ukraina och Lennart Alves, konstnär och curator för TAG.
Läs mer
Sökes – konstnärlig ledare till Luleåbiennalen 2024

Konstfrämjandet Norrbotten söker en eller flera konstnärliga ledare till Luleåbiennalen 2024 med uppdraget att gestalta och genomföra den kommande biennalen som kommer att ha den övergripande inriktningen arkitektur och konst.
Läs mer

Unga slöjdares salong

Gillar du att slöjda, är under 20 år och bor i Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län? Då kan du under våren 2023 söka till Unga slöjdares salong som kommer att ha urpremiär på Hallands Konstmuseum hösten 2023.
Läs mer

Offentlig konst i fokus för nytt metodstöd

Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.
Läs mer

Ta del av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som är ute på remiss och ska beslutas 2021. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.
Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Skriv något och tryck på enter.