Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för alla

Vem tycker du borde få Region Hallands kulturpris?

Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län. Tag chansen att nominera den kandidat du tycker borde få årets kulturpris senast den 16 augusti.
Läs mer

Tyck till om Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är på öppen remiss. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Halland. Remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med idéburen sektor och professionella kulturskapare. Yttrandet måste ske skriftligen och vara inkomna till Region Halland senast den 15 augusti 2020.
Läs mer

Digitalt utbud

Med anledning av coronaviruset covid-19 erbjuder både konstinstitutioner och och enskilda aktörer i Halland möjlighet att digitalt ta del av bland annat utställningar och workshops.
Läs mer

Digital workshop

Den 29 augusti arrangerar Teckningsmuseet i Laholm en digital workshop. Under ledning av utställningsaktuella Petra Börner och Annelie Carlström arbetar deltagarna med allt ifrån kollage av pappersklipp och blyertsfrottage till att illustrera karaktärer. Workshopen är kostnadsfri med begränsat antal platser.
Läs mer 

Upprop! Hur upplever du coronatiden?

Den 25 augusti-13 oktober visar Halmstads konsthall utställningen Coronatider där boende i Halmstad får möjlighet att dela med sig av hur man upplever den rådande situationen. Inlämning av ett verk per person, 18 juni-15 augusti.
Läs mer

Ny rapport – 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Konstnärsnämnden har publicerat en ny rapport om enprocentsregelns tillämpning i kommuner och regioner. Det är en komparativ studie som tagits fram i samarbete med regionala konstkonsulenter.
Läs mer

World Art Day

World Art day firades för första gången i år som en officiell Unesco-dag och tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisation ett två timmar långt seminarium med fokus på konstnärlig frihet.
Ta del av seminariet

Digital konferens

Under rubriken Art – What is it good for? Education, mediation, criticism arrangeras en digital internationell konferens vid Linnéuniversitetet i Växjö den 19-20/8.
Läs mer

Dokumentation från Folk och Kultur

I februari arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Nu kan du ta del av de filmade seminarierna.
Se mer

Skriv något och tryck på enter.