Hoppa till innehåll

Tove Möller (2023)

Inom Konst i Halland arbetar vi med nationella och internationella utbyten, till exempel genom att årligen utlysa vistelsestipendium för bild- och formkonstnärer med halländsk anknytning. Syftet med stipendiet är att ge konstnärer möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter och hitta nya utställningsmöjligheter.

Tove Möller. Foto Erica Johansson Afreixo Mot bakgrund av flödande omständigheter. Foto Tove Möller

Konst i Hallands vistelsestipendiat 2023

Konst i Halland bjöd i mars 2023 in bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om vistelsestipendium till Ricklundgården i Saxnäs, (15-28 september). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Tove Möller.

Tove Möller (f 1986) är uppvuxen i Laholm och idag bosatt och verksam i Stockholm. Tove är utbildad på Gerlesborgsskolan i Stockholm och Kungl. Konsthögskolan Stockholm.

Toves konstnärskap undersöker relationen mellan natur och människa. Oftast utgår verken från en specifik plats. Hon arbetar med ljud, skulptur och installation. Framför allt i textil, glas och metall men hon använder också motorer, datorer och förstärkare, bygger högtalare och mikrofoner. Hon försöker skapa metoder för att se platser och företeelser från flera perspektiv, för att ta hand om sådant som är mer än mänskligt, skifta maktförhållanden och utgångspunkter. Tove Möller ställde ut på Halmstads konsthall 2021 och Rydals museum 2022.

Motiveringen för vistelsen lyder: ”Tove Möller önskar ta sig an naturen och platserna kring Saxnäs på ett spännande sätt. Vi ser med nyfikenhet fram emot vad Toves vistelse ska mynna ut i. Allt från hennes undersökning av gruvnäringens lämningar till ljudet av vatten och trasiga horisonter, vilka alla är högaktuella frågor här i norr.”

Läs mer om Tove Möller

Vistelsestipendiet genomförs som ett utbyte mellan Konst i Halland och Konstkonsulenterna i Västerbotten. Juryn för stipendiet var Karin Kvam konstkonsulent Region Jämtland Härjedalen, samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelsen fattades av värdinstitutionen.

Samtidigt som Tove Möller åker till Ricklundgården i Saxnäs kommer konstnären Helena Wikström, baserad i Västerbotten, till Halland med Halmstad som bas. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland.

Parallellt pågår också ett pedagogiskt projekt mellan skolklasser i Halmstad, Laholm och Saxnäs.

Läs mer om programmet