Projekt 2021

Tidigare projekt

Konstexpressen

Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material. Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projekt till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande. Klicka på länkarna intill och läs om både kommande och tidigare projekt vi tagit fram.

Är du intresserad av att ta hjälp av Konstexpressen, eller vill du veta mer om något av de projekt vi genomfört? Kontakta Lotta Sandberg via lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se

Mode: Yta med djup – Vem är jag? (2021)

Under 2021 – på tretton platser och under olika utställningsperioder – utforskas mode i Halland. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. De olika platserna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men möts i ett gemensamt intresse för mode. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer. Genom att utforska modets olika världar – och ha modet att se det djupa i det ytliga – lär vi oss mer om varandra och om oss själva, om både våra likheter och våra olikheter. Läs mer om utställningarna

I anslutning till Mode: Yta med djup – Halland 2021 genomförs också en pedagogisk satsning för bland annat Skapande skola. Genom en visning på någon av de spännande utställningarna och en matchande workshop med en professionell konstnär utforskar vi frågor kring identitet, hållbarhet och estetik.

Läs mer om de pedagogiska programen

Skriv något och tryck på enter.