Konsthallen Hishult

Markarydsvägen 10
310 21 Hishult
Tel 0430-403 21
konsthallen@hishult.com
Vägbeskrivning
www.hishult.com

Konsthallen i Hishult har sedan starten 1994 haft som målsättning att visa den främsta moderna konsten i Norden och då framförallt den svenska. Sex huvudutställningar per år samt mindre utställningar i Gästgivaregården. Konsthallen är sammanbyggd med den Gamla Gästgivaregården, där det finns möjlighet till logi och konferens, och omges av den spännande Skulpturparken, Zen-trädgården, Grafikrummet och Boklådan.

Skriv något och tryck på enter.