Hoppa till innehåll

Medverkan på konstihalland.se (gallerist)

Driver du galleri i Halland och vill medverka på konstihalland.se kontaktar du Konst i Halland för ansökningsblankett. Antingen via konstihalland@hallmus.se eller Hallands Konstmuseum, Evelina Lindblom, tel 035-16 23 14.

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Svenska Galleriförbundets medlemskriterier. Är du medlem i Svenska Galleriförbundet är du direktkvalificerad.

Om medlemskap i Svenska Galleriförbundet saknas ska följande tre kriterier uppfyllas:

1
Galleriets huvudsakliga verksamhet ska vara att kontinuerligt anordna periodiska utställningar, främst med olika nu levande svenska och utländska konstnärers verk.

2
Galleriet ska tillämpa ekonomiskt och estetiskt godtagbara utställningsvillkor gentemot konstnären. Galleriet får inte debitera hyres- eller garantibelopp.

3
Galleriet ska visa omsorg om konstnären när det gäller presentation av och information om utställningen.

Ansökan kompletteras med en förteckning över de utställningar/projekt/mässdeltaganden som galleriet haft de senaste två åren. Exemplifiera gärna med något vernissagekort och annat presentationsmaterial som använts för dessa. Ange även de konstnärer som galleriet kontinuerligt samarbetar med/representerar.