Hoppa till innehåll

Sigrid Holmwood (2012)

Sommaren 2012 arbetade den Londonbaserade konstnären Sigrid Holmwood en tid i Halland med samtidskonst inspirerad av folkkonsttradition, äldre metoder och Hallands Konstmuseums samling. Verken hon skapade utifrån detta visades sommaren 2013 på Hallands Konstmuseum. I anslutning till utställningen publicerades en bok i Hallands Konstmuseums skriftserie. Boken finns att köpa via Hallands Konstmuseum.
Läs mer om Sigrid Holmwoods utställning på Hallands Konstmuseum

Sigrid Holmwoods hemsida