Hoppa till innehåll

Ingela Johansson (2015-2016)

Under 2016 pågick det konstpedagogiska residenset Andra ögon på staden i Kungsbacka, där centrala delar växer och byggs om. Den Stockholmsbaserade konstnären Ingela Johansson var inbjuden för att genom sina konstnärliga arbetsmetoder reflektera kring stadsomvandling.

Ingela Johansson om arbetet:
“Min metod har varit att lyssna till personliga berättelser från boende i Kungsbacka om engagemang för något som är större än en själv – mikrohistorier från dem som kämpat i sidospåren kring det normativa. Norra Europas sista intakta blytryckeri, som drevs av Norra Hallands tidning fram till 1991, kommer i höst att aktiveras med en temporär utställning och en nyproducerad tidning som formges av Maryam Fanni. Bidrag från Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur på Arkitekturskolan KTH; Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet; Linnéa Eriksson, poet; Frida Sandström, konstnär och skribent och Camilla Schultz, aktiv i “Tillsammans för Kungsbacka”, gruppen “Rädda Tölö Kronopark” och alternativboden Tuvan m fl. Tillsammans med filmaren Camilla Topuntoli arbetar jag även med en videoessä om och med lokala avfalls- och miljögrupper och deras mångåriga engagemang mot hantering av atomsopor och kärnkraftsindustrin efter Folkkampanjen 1980.”

Seminarium

I anslutning till residenset arrangerades den 14/10 2016 Andra ögon på staden – om konstnärliga metoder i stadsplaneringen, ett heldagsseminarium om stadsplanering. Seminariet handlade om hur konstnärliga metoder kan engagera och involvera innevånare, stadsplanerare och politiker i stadens utveckling och riktade sig till de som arbetar med stadsutvecklingsprocesser inom byggbranschen, offentlig förvaltning, politiken eller konstvärlden. Medverkande på seminariet var bland andra: Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur på arkitekturskolan KTH – Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet – Ingela Johansson, residenskonstnär – Linnéa Eriksson, poet – Lisa Torell, konstnär och konstnärlig forskare (The Norwegian Artistic Research program) – Per Hasselberg, verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Filmade föredrag från seminariet Andra ögon på staden
Obs! När föredraget är slut följer nästa direkt i totalt åtta delar. 

Utställning – Kungsbacka Blodbok

Den 15-23/10 2016 öppnade Norra Hallands gamla blytryckeri upp för publik. I lokalerna gavs en filmatiserad presentation av Ingela Johanssons residensarbete; Evigt Ärr. Besökarna fick också hennes tidning Kungsbacka Blodbok. Under utställningsperioden visades även filmen Norra Hallands tryckeri, sista blytryckeriet i Europa från 1988, och på plats fanns representanter från Gamla Tryckeriets Vänner som bjöd på guidade visningar i tryckeriet.

Beställ tidningen Kungsbacka Blodbok

Ingela Johanssons tidning Kungsbacka Blodbok innehåller texter av Ingela Johansson, konstnär – Camilla Schultz, från Tillsammans för Kungsbacka; en plattform för lokal organisering av sammanhållning – Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs Universitet – Frida Sandström, journalist, skribent, konstnär och pedagog – Linnéa Eriksson, poet – Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur på Arkitekthögskolan KTH – Maryam Fanni, grafisk formgivare. I tidningen finns också ett samtal mellan Ingela Johansson och Ingegärd Jonsson, Carina Berglund och Kerstin Ekman kring butiken Tuvan Ekolivs och föreningen Rädda Tölö Kronopark.

Beställ ett eget kostnadsfritt exemplar genom att skicka ett mail till konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Projektet och seminariet genomfördes av Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun i samarbete med Konst i Halland/Hallands Konstmuseum & Region Halland.