Hoppa till innehåll

Curatoriellt och pedagogiskt residenssamarbete (2014)

Under hösten 2014 genomförde konstnärer och curatorer från de båda regionerna på uppdrag av Konst i Halland och Kultur i Väst, ett curatoriellt och pedagogiskt residenssamarbete – Brev skrivna under en kort vistelse i de två Svenska regionerna Västra Götaland och Halland. Utgångspunkt var författaren Mary Wollstonecrafts Letters written in Sweden, Norway and Denmark (1796). Med inspiration från Mary Wollestonecrafts genomresa i bland annat Halland och Västra Götaland och hennes efterföljande rese- och samhällsskildring skriven i brevform, utgiven 1796, genomfördes residensprogrammet i form av en pågående utforskande resa. Den New York-baserade indiska konstnären Kiran Chandra och Antonio Vega Macotela från Mexiko, reste genom det aktuella området med nedslag på olika platser. De arbetade fritt utifrån formen av en samtida rese-, guidebok, eller roadmovie, som sedan kommer samlas i en publikation – allt för att hitta nya och spännande förslag på regionernas framtid.Under resan sammanfördes konstnärerna med människor i många olika sammanhang som öppnade upp för situationer med oväntade och spännande möten.

Se filmatiserad intervju med Antonio Vega Macotela
Se filmatiserad intervju med Kiran Chandra
Läs en publikation kring projektet

Kiran Chandra

Kiran Chandra är konstnär och pedagog som i sitt arbete utgår från språket och den nära kopplingen mellan system: språk, ekologi, politik och konst. Hon är särskilt intresserad av när skriftspråket inte räcker till för att förmedla kunskap, till fördel för andra uttrycksformer: som t ex i grottorna i Lascaux eller Bhimbhetka, eller i mötet med tusen år gammal keramik. Chandra arbetar med teckning, kollage, text, ljud och video, ofta i kombination med varandra. I tidigare verk har hon berört frågor om markexploatering, tvångsförflyttningar och självmord bland indiska lantbrukare, frågor som bottnar i de maktstrukturer som präglat samhället under hennes uppväxt i Indien.Kiran Chandra är nyutexaminerad i fri konst från Hunter College i New York och har ställt ut i såväl USA, Indien och Europa. Kiran Chandras hemsida

Antonio Vega Macothela

Antonio Vega Macothela arbetar tvärvetenskapligt och intresserar sig för hur konst kan fungera som ett verktyg som förändrar betydelser i vardagen. Han utforskar begrepp som arbete, värde och utbyte, och i synnerhet valutor som system inom vilka sociala relationer etableras och förhandlas. I verket Time Exchange, 2006-2009, undersökte han om pengar kan ersättas med ett tidsdelningssytem baserat på ett utbyte av tid då olika uppgifter utförs. Verket består av 365 individuella utbyten med fångar i Santa Martha Acatila-fängelset i Mexico City. Hans verk kan förstås som ett konkret engagemang, då de ofta har en verklig inverkan på människors liv, och på en metaforisk nivå som framträder som ett resultat av en åtgärd som påverkar sammanhanget. I andra verk har han bl a involverat yrkesgrupper som gruvarbetare och soldater.Antonio Vega Macotela har bl. a. ställt ut på Sao Paolo biennalen, 2010, Göteborg International Biennal for Contemporary Art, 2011 och New Museum, New York, 2012. Antonio Vega Macotelas hemsida

Residensprogrammet Brev skrivna under en kort vistelse i de två Svenska regionerna Västra Götaland and Halland är ett program skapat Anna Johansson, Sarah Schmidt, Fredric Gunve och Camilla Rosberg på initiativ av och finansierat genom Kultur i Väst (Västra-Götalandsregion) och Konst i Halland (Hallands Konstmuseum och Regio