Hoppa till innehåll

Zooma in och summera – ett undersökande illustrationsprojekt

Projektet Zooma in och summera startade under hösten 2016 och är samarbete mellan Engelska skolan i Halmstad, Konst i Halland/Konstexpressen och tecknaren Hanna Hallén.

Under några år har Engelska skolan arbetat med ett novellprojekt med författaren Camilla Jönsson. År 2016 ville man utveckla projektet och önskade samarbeta med en lokal illustratör för att eleverna skulle kunna utveckla berättelserna ytterligare. Engelska skolan kontaktade Konst i Halland/Konstexpressen för tips och inspiration. Konst i Halland stöttade också projektet i utvecklingsfasen.

Eleverna i åk 6 och åk 9 får under slutskedet av sin skrivprocess träffa Hanna Hallén en första gång. De får en introduktion till illustration, och en illustratörs arbetsprocess. Under hösten kommer Hanna Hallén att träffa alla eleverna vid tre tillfällen. Eleverna arbetar alla i samma format men i olika tekniker. De går igenom olika verktyg, Hanna berättar om sin arbetsgång, och de resonerar kring olika sätt att tänka och förhålla sig till det skrivna ordet. Vad ska bilderna berätta som inte texten redan säger? Hur kan bild och text hjälpa varandra? Vilken känsla vill man att läsaren ska få och hur förmedlar man det tydligast?

Hanna Hallén säger ”Det handlar om att summera historien i några få scener eller karaktärer, att zooma in och inte skapa hela detaljerade landskap och att förenkla.”

Målet med projektet är att uppnå delar av läroplanens mål inom ämnena svenska och bild, på ett roligt och inspirerande sätt. Målet är också att låta eleverna möta och arbeta tillsammans med en professionell illustratör och en yrkesverksam författare.