Hoppa till innehåll

Utblick, inblick och insikt – ett internationellt framtidsprojekt i installationsform

Projektet togs fram tillsammans med lärarlaget på Årstadskolan, Skapande skola-samordnaren i Falkenbergs kommun och konstnären Tor Palm.

Under våren 2015 deltog alla 50 elever på Årstadskolan (F-klass-åk 5) i ett större projekt med tema framtid. Eleverna fick en snabb genomgång i de senaste 200 årens hantverks- och industriutveckling och alla idéer man haft på vägen. Tor betonade hur hantverket ofta har glömts bort under tiden. Barnen hade en gemensam stund där de gjorde en mindmap kring framtiden. Hur ser världen ut om 100 år? Vilka smarta miljövänliga idéer behöver vi utveckla?

I smågrupper fick eleverna sedan visualisera dessa idéer och uppfinningar – en del gick tillbaka till ett äldre kollektivistiskt samhälle, medan en del utvecklade iPhone25.

Samma sak gjordes samtidigt på en skola för romska barn i Bukarest. Skisserna skickades sedan till Årstad där eleverna tillsammans med sina egna skisser skulle tolka denna framtidsvision genom att med återvinningsmaterial ta sig an ett stort rum på skolan och skapa en installation. Skolan valde att arbeta länge med detta projekt och Tor besökte skolan i princip varje dag under 2 veckor då man tillsammans med honom klassvis skapade en konstnärlig framtidsvärld.

Skisserna från eleverna på Årstadskolan togs sen med till Bukarest där Tor gjorde en likadan workshop med eleverna där, under ett par dagar. Allt dokumenterades under tiden för att sedan kunna visa varandras process och resultat.

Projektet har värnat om problemlösning, reflektionstid och det hanverksmässiga kunnandet. Teman som hållbar utveckling, barns lika värde och mänskliga rättigheter är bara ett fåtal viktiga och stora frågor som har berörts under tiden.