Hoppa till innehåll

Samla, observera och förvandla – ett konstprojekt om en stads identitet

Elever i Kungsbacka intar det offentliga rummet! Under hösten 2015 startade ett nytt projekt i Kungsbacka där cirka 50 högstadieelever från tre skolor tillsammans med animatören Kim Johansson och ljudkonstnären Gustav Lejelind tog sig an temat Kungsbackas identitet i förändring.

Tillsammans har de utforskat det offentliga rummet och i ett processinriktat arbete samlat in och porträtterat platser för att sedan skapa något eget med olika material och teknisk utrustning. Därefter har eleverna med hjälp av animationer, objekt, ljud och projektioner belyst olika tankar och frågeställningar som uppstått under vägen.

Projektet har varit riktat mot elever på Hålabäck, Hede och Älvsåkersskolan. Målet var att medvetandegöra eleverna om offentlig utsmyckning och arkitektur i vår omedelbara närhet och hur det påverkar oss. Kungsbacka innerstad är under ombyggnad. Med projektet fanns en önskan från bildlärarna att på ett kreativt sätt låta eleverna vara med i utvecklandet av Kungsbackas nya identitet. Tills deras hjälp har de tagit kommunens IKT-pedagoger som bistått med teknisk utrustning, kunnande och nytänkande lösningar.

Eleverna har träffat konstnärerna vid flera tillfällen men också arbetat på egen hand mellan träffarna.

Mellan den 14-20 mars presenterades projektet under rubriken Samla observera förvandla – Ett konstprojekt om stadens identitet i en videoinstallation på Kulturhuset Fyren. Projektet drevs med stöd av Konst i Halland/Konstexpressen och Kulturrådet/Skapande skola