Hoppa till innehåll

Jaget och laget – fotbollskultur i serieform (2020)

Ylva Oknelid och Minna Svensson, självporträtt

Under vintern och våren genomförde Konst i Halland/Konstexpressen det konstpedagogiska projektet Jaget och laget – fotbollskultur i serieformat. Projektet genomfördes i samarbete med Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommun genom skapande skola* samt serietecknarna Ylva Oknelid och Minna Svensson som båda har bred pedagogisk erfarenhet. Ylva är uppvuxen i Falkenberg och Minna i Halmstad.

Projektet initierades med anledning av UEFA F17 – EM som skulle avgjorts i Sverige i maj, med matcher i de aktuella kommunerna. Med anledning av Coronavirusets smittspridning sköts mästerskapet upp på obestämd tid.

Detta hindrade dock inte att man i workshops på skolan och på Hallands Konstmuseum knöt an till evenemanget med fokus på kvinnligt ledarskap och laganda. Allas insatser och uttryck har varit lika viktiga, och tematiken har hämtats från fotbollens värld där lagets framgång är beroende av alla spelares individuella talanger. Relevanta frågeställningar kring bland annat genus och kroppsuppfattning berördes.

Barnen som medverkade gick i årskurs 4 och 5. Deras teckningar ställdes samman till kollektiva verk som visades på stortavlor i Halmstad den 4-31 maj i anslutning till Svenska Fotbollförbundets slogan Winning Together – en paroll som känns aktuell även i tider av social distansering.

Här fanns stortavlorna i Halmstad 
Följ med på en digital visning av stortavlorna

Parallellt med stortavlorna i Halmstad visades originalteckningar av elever från Falkenberg på Kuben i Falkenberg den 4–17 maj och av elever från Halmstad, på Stadsbiblioteket i Halmstad den 9–23 maj.

Ylva Oknelid och Minna Svensson om projektet: “Vi kommer tillsammans att skapa serier och illustrationer på teman där jaget och laget står i fokus. Tillsammans kommer vi att leka med bild och text i ett rum fritt från prestationskrav. Fult är fint och alla kan rita!”

Jaget och laget genomfördes av Konstexpressen i samarbete med Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Destination Falkenberg och Destination Halmstad.

*Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen.