Hoppa till innehåll

Funniversum – ur skogen kommen (2019)

Tillsammans med konstnären Peter Davidson skapade samtliga elever på Landeryds skola (f-klass – åk 6) skulpturer med material som de själva funnit i skogen. De träffade Peter vid flera tillfällen. Första gången gick varje klass ut i skogen med honom för att samla in sitt material, andra gången byggde de skulpturer av det de funnit och tredje gången var det vernissage för utställningen som det hela mynnade ut i.

Grenar, bark och annat som de hittat blev till individuella skulpturer som tillsammans bildade en ny värld, byggd av funnet material – ett Funniversum.Syftet med projektet var att på ett lekfullt sätt skapa fritt med material som i huvudsak hittats i skogen och samtidigt skapa intresse och respekt för naturen. Vi utgick ifrån skogen som en resurs, även för konstnärligt skapande, och erbjöd ett språk och ett sätt att uttrycka sig individuellt bortom ord. Projektet präglades av ekologisk hållbarhet och lokal samverkan och kopplades till läroplanen, särskilt ämnena biologi/NO och bild.

Funniversum visades för allmänheten i IOGT-NTO-lokalen i Landeryd den 27/9 2020. Projektet knöt an till Konst i Hallands residens Fresh Forest AiR i Hylte kommun.
Läs mer om Fresh Forest AiR i Hylte