Hoppa till innehåll

En liten del av något stort – en animationsworkshop med surrealistiska undertoner

Detta projekt kopplades ihop med konstnären Shaun Tans illustrationer som visades på Hallands Konstmuseum vintern 2014/2015.

Konstnären och animatören Frida Talik, tog fram en arbetsmodell som fungerade ute i skolorna, tillsammans med Hallands Konstmuseums konstpedagog som kopplade ihop visningen på museet med Fridas workshop. I detta fall arbetades projektet fram utifrån dessa två parter, sedan var det Halmstads kommun som visade intresse för projektet, och det erbjöds inom ramen för Skapande skola.

Alla de ca 160 deltagande eleverna i årskurserna 2-6 fick först ta del av en visning tillsammans med en konstpedagog på museet. Visningen hade en filosofisk karaktär utifrån Shaun Tans surrealistiska och existentiella bilder och böcker.

Frida Talik gjorde sedan besök i klasserna, där eleverna arbetade vid animationsstationer bestående av datorer, kameror och lådor. De arbetade främst med Cut-Out animation i StopMotion-teknik. Varje klass fick arbeta med de animerade filmerna med Frida under två skoldagar, i halvklass och i mindre grupper om tre-fyra personer. Det var sedan upp till de enskilda skolorna att bestämma på vilket sätt och var filmerna skulle visas.

Animationsutrustningen lånades dels av konstnären och av Hallands Konstmuseum/Konst i Halland. Skolor som deltog i projektet var Stenstorpsskolan, Brunnsåkersskolan, Frösakullsskolan och Andersbergsskolan i Halmstad.

Shaun Tan

Shaun Tan (f.1974) bor i Australien och är en av världens främsta bilderbokskonstnärer. Han har publicerat ett tjugotal böcker som är översatta till flera olika språk. Han har även arbetat med teater och film. År 2011 fick hans film The Lost Thing en Oscar för bästa animerade kortfilm. Samma år, 2011 tilldelades han ALMA-priset.