Hoppa till innehåll

Berättelser från rastlösa bilder – en animationsworkshop

Projektet arbetades fram med pedagoger på Almers skola, Buaskolan i Varbergs kommun och med konstnären Kim Johansson.

Genom konstnärliga uttryck ville eleverna i åk 4 och pedagogerna från skolorna utveckla sina möjligheter att redovisa sina kunskaper i ämnen som SO och NO. Deras önskan var att jobba med digitala verktyg, med foto eller film i eget skapande. Alla skulle kunna vara med utifrån sina egna förutsättningar. Detta uttrycktes i deras Skapande skola-ansökan som låg till grund för projektet.

Första gången eleverna mötte Kim var i en animerad introduktionsfilm, där han berättade om sig själv, visade på olika animationstekniker och berättade om deras projekt.

Eleverna jobbade i grupper om ca tre, vid fem olika animationsstationer. Stationerna erbjöd olika uttrycksmöjligheter. En del arbetade med lera, en del med objekt, en del med Cut-Out animation etc. Först fick eleverna jobba med story board – där de fick rita och skriva ner sin historia som sedan animerades vid datorerna, framför kameran. Animationsutrustningen lånades dels av konstnären och av Hallands Konstmuseum/Konst i Halland.

På Almers skola hade eleverna jobbat med tema fåglar. På Buaskolan valde man att jobba med skapelseberättelserna.