Tillsammans med konstnären Peter Davidson kommer samtliga elever på Landeryds skola (f-klass – åk 6) skapa skulpturer med material som de själva funnit i skogen. De får först ge sig ut och leta material och sedan sätta samman och förvandla grenar, bark och vad de hittar till skulpturer.

När de individuella uttrycken möter varandra och bildar en helhet växer en ny värld fram, byggd av funnet material – ett Funniversum.

Syftet med projektet är att på ett lekfullt sätt skapa fritt med material som i huvudsak är funnet i skogen och samtidigt skapa intresse och respekt för naturen. Vi utgår ifrån skogen som en resurs, även för konstnärligt skapande, och vill erbjuda ett språk och ett sätt att uttrycka sig individuellt bortom ord. Projektet präglas av ekologisk hållbarhet och lokal samverkan och kopplas till läroplanen, särskilt ämnena biologi/NO och bild.

Funniversum pågår i september 2019 och knyter an till Konst i Hallands residens Fresh Forest AiR i Hylte kommun. Läs mer om Fresh Forest AiR i Hylte

Skriv något och tryck på enter.