Hoppa till innehåll

Aleksandra Kucharska och Klara Bergman Fröberg (2019)

Konst i Halland bjöd i januari 2019 in bild- och formkonstnärer att ansöka om två vistelsestipendier. Ett till Alma Löv Museum of Unexp. Art, Östra Ämtervik, Värmland som även innefattade en utställningsmöjlighet på plats. Och ett till KulttuuriKauppila Art Centre, Ii, Finland som också innebar medverkan i utbytesprogrammet Fresh Forest AiR. Utifrån de inkomna ansökningarna beslutade juryn att tilldela stipendiet till Värmland till  Aleksandra Kucharska och till Finland, Klara Bergman Fröberg.

Aleksandra Kucharska (f 1981) är uppvuxen i Halmstad och nu verksam i Malmö. Hon är bland annat utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och arbetar främst med storskaliga teckningar, med mjuka övergångar mellan ljus och mörker. Juryns motivering löd; ”Aleksandra Kucharskas konstnärskap förflyttar oss till återblickar av minnen och skildringar av den vardagliga tillvaron som befinner sig i ett gränsland mellan dröm och verklighet. Hennes teckningar är oerhört skickliga och dess melankoliska underton vilar som en skugga över verken. Aleksandra Kucharska påminner oss om alltings förgänglighet och det dolda som finns bortom dimman.” Aleksandra Kucharskas bildvärld stämde väl in på Alma Lövs sommarutställning 2019 Within Real som pågick 15/6 – 1/9.

Läs mer om Alma Löv Museum of Unexp. Art
Läs mer om Aleksandra Kucharska

Klara Bergman Fröberg (f 1994) har sedan barnsben varit sommarboende i Halland. År 2019 gick hon sin sista termin vid Umeå konsthögskola och arbetar bland annat med teckning och objekt där hon intresserar sig för möten mellan olika material. Juryn motiverade sitt val enligt följande; “Klara Bergman Fröberg är en ung konstnär med nyfikenhet, talang och lovande potential. Hennes ansökan stämde väl överens med de teman som KulttuuriKauppila Art Centre och projektet Lähde! är involverade i. Att undersöka livets bräcklighet genom konst intresserar oss, särskilt i förhållande till ämnen som välbefinnande och klimatförändringar. Vi är mycket glada över att Klara kommer till Ii för att tillsammans med oss fortsätta sitt utforskande konstnärliga arbete.”

Läs mer om KulttuuriKauppila Art Centre
Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR
Läs mer om Klara Bergman Fröberg

Juryn för stipendierna var Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelserna fattades av respektive värdinstitution.