Hoppa till innehåll

Robert Hais och Elvira Roslund Gustavsson (2018)

Konst i Halland bjöd i december 2017 in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendium till Ōmihachiman i Japan, vilket även innefattar medverkan i Biwako Biennalen 20/8-20/9, och till Lokatta Keramik på Gotland 4-24/6. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet till Japan tilldelas Robert Hais och till Gotland, Elvira Roslund Gustavsson.

Robert Hais (f 1978) är uppvuxen och verksam i Halmstad. Han är bland annat utbildad vid University of Arts i London och arbetar ofta med platsspecifik konst i det offentliga rummet. Vid sidan om det egna konstnärskapet är han konstnärlig ledare för landart-projektet (X)Sites. Robert Hais tilldelas stipendiet då ”hans konstnärskap, flexibilitet och variation av former, material och uttryck passar bra in på Biwako Biennalens både fysiska och konceptuella plats i Ōmihachiman. Det är med stor nyfikenhet vi ser fram emot att följa hans arbete i denna unika och kulturhistoriskt präglade miljö”.

Läs mer om Biwako Biennalen
Läs mer om Robert Hais

Elvira Roslund Gustavsson (f 1987) är född i Bryssel och uppvuxen i Asien och Sverige. Hon har bland annat studerat keramik vid Camberwell College of Art i London och är även utbildad vid London College of Fashion. Idag driver Elvira Roslund Gustavsson Laholms gamla krukmakeri och tilldelas stipendiet utifrån sin klara målsättning att ”vidareutveckla sitt konstnärskap och sina tekniska kunskaper, och därigenom förmedla och inspirera på ett lokalt och halländskt plan”.

Läs mer om Elvira Roslund Gustavsson

Juryn för stipendiet till Japan bestod av Stefan Larsson, konstnär verksam i Ōtsu, Shiga i Japan och grundare av AUJIK (aujik.com) och representanter från Konst i Halland. I juryn för stipendiet till Gotland ingick Jaana Järretorp, utvecklare bild och form vid Region Skånes kulturförvaltning samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelserna fattades av respektive värdinstitution.