Hoppa till innehåll

Mandi Gavois, Frida Franker och Kim Johansson (2012)

Konst i Halland bjöd i februari in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendier till London och Argentina under 2012. Utifrån de inkomna ansökningarna beslutade juryn att stipendierna skulle tillfalla de halländska konstnärerna Mandi Gavois, Frida Franker och Kim Johansson.

Mandi Gavois (f 1982) är uppvuxen i Okome utanför Falkenberg. Mandi Gavois är utbildad på Högskolan för Fotografi, Göteborg och tilldelas stipendiet till Argentina med motiveringen ”för sitt målinriktade utvecklingsarbete med fotografi och skulptur och hans konstnärliga förhållningssätt till våra närmiljöer”.

Frida Franker (f 1982) kommer från Gottskär, Onsala och har utbildat sig på Konsthögskolan Valand, Göteborg. Frida Franker tilldelas ett av de två stipendierna till London ”för sitt konsekventa och undersökande arbete med film och fotografi, och hennes förmåga att se och tolka det extraordinära i vardagen”.

Kim Johansson (f 1986) är uppvuxen i Halmstad, utbildad på Konstakademien i Trondheim och för närvarande en av studenterna på masterprogrammet, Konsthögskolan Valand, Göteborg. Kim Johansson tilldelas det andra stipendiet till London ”för sina teckningar, animationer och videoverk som utforskar bildkonstens möjligheter i teaterns gränsland”.

År 2012 var det första gången som stipendierna delades ut. Totalt fick man in 27 ansökningar. Juryn bestod av Ýrr Jónasdóttir, chef på Ystads konstmuseum samt representanter från Konst i Halland.