Hoppa till innehåll

Charlotte Boman och Christin Wahlström Eriksson (2013)

Konst i Halland bjöd i mars in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendier till Finland och Taiwan under 2013. Utifrån de inkomna ansökningarna beslutade juryn att stipendierna tilldelas konstnärerna Charlotte Boman och Christin Wahlström Eriksson.

Charlotte Boman (f 1972) är bosatt i Vallda utanför Kungsbacka. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand, 1998-2004, och arbetar framförallt med fotografi. Boman tilldelas stipendiet till KultturiKauppila, Ii, Finland ”för hennes närgångna skildringar av platser under förvandling, platser där allt kommit av sig och det finns tid för eftertanke. Det finns stor potential i hennes sökande arbetsmetod som vi tror kommer kunna utvecklas med vistelsen i Finland.”

Christin Wahlström Eriksson (f 1979) är uppvuxen i Falkenberg med omnejd och är idag bosatt i Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand 2003-2008 och arbetar med såväl måleri som skulptur och installationer. Wahlström Eriksson tilldelas stipendiet till Bamboo Curtain Studio i Taipei, Taiwan ”för hennes mångfacetterade konstnärskap, materialkännedom och förmåga att skapa angelägna och intressanta kopplingar mellan samtiden, historien och dess traditioner.”

År 2013 delades stipendierna ut för andra gången. Juryn bestod av Jonas Nilsson, intendent på Kulturhuset Borgen, Gislaved samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut fattades av respektive värdinstitution.