Hoppa till innehåll

Ann Eringstam och Susanne Vollmer (2020)

Konst i Halland bjöd i december 2019 in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendium till Japan (20 aug-20 sep), vilket även innefattar medverkan i Biwako Biennalen, och till Ricklundgården i Saxnäs (7 aug-20 sep). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet till Japan tilldelas Ann Eringstam och till Saxnäs, Susanne Vollmer.
Obs! Vistelsestipendiet till Japan är med anledning av coronapandemin framflyttat till hösten 2022.

Ann Eringstam (f 1977) är född i Växjö och numera bosatt i Kullavik och har bland annat en masterexamen i fotografi vid Högskolan för fotografi i Göteborg (nuvarande HDK-Valand). Hon arbetar ofta med fiktionens utopiska bild av människan. Hennes konstverk kontrasterar de ideala men orealistiska bilder av den fiktiva verkligheten med våra egna tankar om verklighet, norm och identitet. Ann Eringstam tilldelas stipendiet då ”scenografiskt tänkande är en bärande del av hennes bildvärld, ett uttryck som stämmer väl med Biwako Biennalens rumsliga förutsättningar samt årets tema Cosmic Dance. Hennes verk berör också sagans magi, något vi tror kommer fungera väl med såväl japanska narrativa traditioner som temats möjligheter till utomvärldsliga tolkningar”.

Susanne Vollmer (f 1976) kommer ursprungligen från Kungsbacka, och är idag verksam i Stockholm där hon utbildat sig vid Kungliga Konsthögskolan. Susanne Vollmer intresserar sig för hur vi ser och tolkar vår värld. Ofta via ämnen där den allmänna uppfattningen baseras på lika mycket fakta och bevis som tyckande, skrönor och myter. Under flera år har hon särskilt intresserat sig för synestesi – ett tillstånd där två eller flera sinnen är sammankopplade. Att höra färger är ett exempel, att se ljud ett annat. Enligt juryns motivering kan ”residensvistelsen i det sydsamiska fjällandskapet ge henne goda möjligheter till research i såväl yttre som inre landskap, samt möjligheter till fördjupning i lokala traditioner och kulturuttryck”.

Juryn för stipendierna var Moa Krestesen, konstnär, konstintendent vid Umeå kommun och ledamot i Bildkonstnärsfonden/Konstnärsnämnden samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelserna fattades av respektive värdinstitution.