Konstnärsträffar

Konstutbildningar

Konstkurser

Träffar för bild- och formkonstnärer

Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet att möta kollegor under trevliga former. Konstnärsträffarna innefattar också ett program av något slag, till exempel en gäst som presenterar något spännande och aktuellt inom konstvärlden, ett studiebesök eller en workshop. Konstnärsträffarna är kostnadsfria om inget annat anges.

Obs! Under hösten 2020 kommer konstnärsträffarna äga rum digitalt.

Materialinstitutet – digitala föredrag

Kristina Janni Ståhl är bildkonstnär och adjunkt i måleri på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Här driver hon verkstaden Materialinstitutet med undervisning i måleriets material och metoder. Kristina är utbildad på Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors, måleriavdelning. Efter magisterexamen 2016 med avgångsutställningen Måleri i dialog med förhistorien på Finlands nationalmuseum har hon bland annat ställt ut på Medelhavsmuseet och Galleri Arnstedt.

Kristina Janni kommer att hålla föredrag vid två tillfällen.

Materialinstitutets historia och samling
Datum:
Torsdag 1 oktober kl 17.30-18.30.
Kungl. Konsthögskolan har en unik samling av äldre pigment och bindemedel med omkring 1500 ämnen, med de äldsta proverna från 1850–90-talet. Kristina kommer att berätta och visa bilder på materialinstitutet där hon också föreläser på plats. 

Färgen Indigo utvunnen ur växten vejde
Datum: Torsdag 22 oktober kl 17.30-19.00.
Vi får en inblick och en presentation om färgen Indigo, och om dess pigmentframställning direkt från naturen. Vi kommer att få se vilka metoder man använder och hur man framställer pigmentet från färgväxten Vejde som växer vilt i stora delar av Sverige.

Anmälan:
Föranmälan till camilla.rosberg@hallandskonstmuseum.se senast 29 september till föredraget den 1 oktober, och senast 19 oktober till föredraget den 22 oktober. Kostnadsfritt. Obs! Begränsat antal platser.

Föredragen kommer att hållas digitalt från Materialinstitutets lokaler, via mötesverktyget Zoom. Som deltagare kan du använda dator, surfplatta eller smartphone med stabil internetuppkoppling. Mer praktisk information får du i samband med din anmälan.

Se film med kort presentation av Materialinstitutet

Skriv något och tryck på enter.