Konstnärsträffar

Konstutbildningar

Konstkurser

Träffar för bild- och formkonstnärer

Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet att möta kollegor under trevliga former. Konstnärsträffarna innefattar också ett program av något slag, till exempel en gäst som presenterar något spännande och aktuellt inom konstvärlden, ett studiebesök eller en workshop. Konstnärsträffarna är kostnadsfria om inget annat anges. Obs! Under våren 2021 kommer konstnärsträffarna äga rum digitalt.

Ateljébesök jorden runt!

Genom åren har Konst i Halland i samarbete med de halländska kommunerna haft flera residenskonstnärer på besök i Halland. I vår besöker vi några av dem på hemmaplan. Genom en digital direktsändning reser vi till Finland, Japan, Taiwan och Frankrike för att stiga in på respektive konstnärs arbetsplats. Vi får en unik inblick i deras skapandeprocess och eventuellt pågående arbete. Vid besöket finns också chans att ställa frågor. Har till exempel vistelsen i Halland satt några spår i det fortsatta arbetet, och hur har det fungerat för konstnärer i respektive land under pandemin?

Ateljébesök hos Naomi Okubo i Tokyo, Japan
Tid: söndagen den 14 februari kl. 13-14

Naomi Okubo var residenskonstnär i Varberg hösten 2014. Under sin vistelse arbetade hon i öppen ateljé på Konsthallen Hamnmagasinet (numera Galleri Hamnmagasinet) där hon bland annat förberedde en utställning. Hon höll också i workshops och gjorde studiebesök på flera konstinstitutioner i Halland.
Läs mer om Naomi Okubos vistelse i Halland

Ateljébesök hos Miia Kettunen i Rovaniemi, Finland
Tid: torsdagen den 18 februari kl. 18-19

Under 2019 samarbetade Konst i Halland med KulttuuriKauppila Art Centre i norra Finland i utbytesprogrammet Fresh Forest Air. Projektet syftade till att lyfta fram skogen – en mångfacetterad miljö och källa till såväl hårt arbete som avkoppling, enskildhet och gemenskap, det vilda och tuktade – och skedde i samarbete mellan konstnären och det lokala samhället. Via utbytesprogrammet fick Halland hösten 2019 besök av den finska konstnären och kostymdesignern Miia Kettunen. Med Hylte som bas utforskade och skapade hon kring de upplevelser skogen ger.
Läs mer om Miia Kettunens vistelse i Halland

Ateljébesök hos Pascal Lemoine i Chavagnes les eaux, Terranjou, Frankrike
Tid: torsdagen den 4 mars kl. 18-19

Pascal Lemoine från Frankrike vistades i Varberg i maj 2017. Residenset skedde i nära samarbete med glashyttan Glasverk och Varbergs Konstnärsförening. Under sommaren ställde Pascal Lemoine ut på Galleri Hamnmagasinet tillsammans med ett urval inbjudna halländska glaskonstnärer.
Läs mer om Pascal Lemoines vistelse i Halland

Ateljébesök hos Hang Li i Taipei, Taiwan
Tid: söndagen den 7 mars kl. 13-14

I oktober 2018 kom konstnären/designern Hang Li till Halmstad för en månadslång vistelse. Under sin tid i Halland hade han sin kreativa bas på FabLab i Halmstad där han utöver sitt eget arbete träffade studenter vid Högskolan i Halmstad, Hallands konstskola samt konstnärer verksamma i Halland. 
Läs mer om Hang Lis vistelse i Halland

 

Anmälan: Föranmälan till camilla.rosberg@hallandskonstmuseum.se senast 12 februari till föredraget den 14 februari, senast 16 februari till föredraget den 18 februari, senast 2 mars till föredraget den 4 mars och senast 5 mars till föredraget den 7 mars. Kostnadsfritt. Obs! Begränsat antal platser.

Föredragen kommer att hållas digitalt från Materialinstitutets lokaler, via mötesverktyget Zoom. Som deltagare kan du använda dator, surfplatta eller smartphone med stabil internetuppkoppling. Mer praktisk information får du i samband med din anmälan.

 

Skriv något och tryck på enter.