Hoppa till innehåll

Jan Widströmer

Uttervägen 20
311 41 Falkenberg
0768-97 40 06
jan@widstromer.net
www.widstromer.net

Måleri och teckning i modernistisk tradition med såväl föreställande som mera abstrakta motiv, men alltid med en innebörd.

2019 publicerades en större konstbok om konstnärens liv och verk, rikt illustrerad: Jan Widströmer – av inre tvång och kärlek till konsten. Författare konstvetare Fred Andersson och en essä av litteraturvetare Niklas Schiöler.

Har varit konst- och kulturskribent för Hallandsposten 1984-1991 och recenserat såväl konst som litteratur. Har fil. mag. examen med litteraturhistoria och engelska speciellt, samt undervisat om litteratur och kultur på gymnasienivå 1979-2009. Har erfarenhet som pedagog. Publicerar egen poesi på www.poeter.se/JanWidstromer Medlem i BUS och SK.

Ateljébesök

Ja, enligt överenskommelse

Föredrag/föreläsning

Eget konstnärskap, andra konstnärer och konsthistoria (d v s olika stilar och vanliga tillvägagångssätt)

Arbetar med

Måleri, teckning