Hoppa till innehåll

Anne Lang

Arnikavägen 22
311 37 Falkenberg
Ateljé:
Hamngatan 3
311 36 Falkenberg
Butik:
Lang&Co
Brogatan 4
311 31 Falkenberg
anne-lang@telia.com

Jag arbetar med måleri, teckning, objekt, textil och med platsspecifika verk i naturen vilket brukar benämnas som land art. Där använder jag olika uttryck som till exempel performance eller ljuskonst och verken dokumenteras med foto och film.

Ateljébesök

Ja, enligt överenskommelse

Övriga uppdrag

Jag har mellan 2011 – 2019 arbetat som avdelningschef och regional bild- och formutvecklare på Kultur i Halland/Region Halland. Genom bild – och formuppdraget arbetade jag under många år i nära samarbete med resurscentrum Konst i Halland, som är en del av Hallands Konstmuseums uppdrag och verksamhet. Konst i Hallands regionala uppdrag innebär en mängd olika delar med stort fokus på konstnärers villkor, fortbildningar, residens – och utbytesprogram, pedagogiska program, med mera. Mitt regionala konstutvecklaruppdrag innefattade även inköp, planering och placering av konst i vårdmiljöer. Under en lång period arbetade jag inom Varbergs kommun som bildpedagog för barn och unga samt mellan 2000 – 2010 med konstpedagogiska uppdrag som regional konstkonsulent för Hallands Konstmuseum. Har även genom konstmuseet arbetat som intendent för Teckningsmuseet i Laholm (2010 – 2011), där jag var ansvarig för utställningsverksamhet, inköp, samling, pedagogiska program, med mera.

Arbetar med

Måleri, teckning, land art, ljuskonst, textil
Driver en second hand butik i Falkenberg med en konstnärlig profilering där verksamheten inriktar sig på återbruk och den cirkulära ekonomin.