Hoppa till innehåll

Agneta Göthesson

Lilla huset, Köpinge 14
312 91 Laholm
0430-100 29
072-312 00 29
agothesson@gmail.com

Arbetar oftast idébaserat. Inför varje idé/verk försöker jag finna den teknik, de material, den form som uttrycker mina intentioner på bästa sätt och för platsen/rummet som jag befinner mig på. Platsen/rummet är en viktig del i min arbetsprocess.

Har erfarenheter av konstpedagogiskt arbete för grundskola, högskola, fortbildning av förskollärare. Workshop för organisationer/företag (ref. Regionbilioteket Halland). Undervisat i teckning och 3-dimensionellt arbete på Fria Målarskolan i Halmstad, konstnärlig grundutbildning 2002-2015.

Föredrag/föreläsning

Om eget konstnärskap, andra konstnärer och konstnärliga tekniker

Workshop

Teckning, 3-dimensionellt arbete, rumslighet, färg, efter önskemål och ändamål.
Tid: hel- eller halvdag
Målgrupp: för alla åldrar

Övriga uppdrag

Monterdesign/bygge för utställningar & mässor, projektledare/rådgivare inom kulturområdet, gestaltnings-/utsmyckningsuppdrag, curator, guidning, resesamordnare

Arbetar med

Skulptur/objekt, teckning, installationer, performance, glas