Hösten 2014 fick Halland och Konsthallen/Hamnmagasinet i Varberg besök av Naomi Okubo, aktiv på Tokyos konstscen. Under sin vistelse arbetade hon i öppen ateljé, parallellt med att hennes verk visades i konsthallen.

Naomi leker och förvillar våra blickar med expressiva mönster och former. I sitt måleri återkommer hon ofta till sin tid som tonåring där hon undersöker relationer och interaktioner vänner emellan. Hon funderar också över hur modevärlden och utseendefixering påverkar, som maktredskap eller som konstruktiv kraft.

Naomi Okubos hemsida

Vistelsen skedde inom ramen för Region Hallands Kulturresidenssatsning och i samverkan med Konst i Halland, Kultur i Halland – Slöjd, Varbergs kommun och Varbergs Konstnärsförening.

Start typing and press Enter to search