Konstföreningar i Halland

Norra Hallands Konstförening

Norra Hallands Konstförening startade 1953. Föreningens syfte är;
– att ge invånarna i Norra Halland möjlighet att stifta bekantskap med modern och samtida konst.
– att ge invånarna i Norra Halland möjlighet att uppleva intressanta utställningar, vilka stimulerar till givande samtal om konst och om vad konst är.
Läs mer på föreningens hemsida

Varbergs konstklubb

Varbergs konstklubb bildades 1955. Efter att ha legat nere i några år återupptogs verksamheten 2016. Föreningen verkar för att öka intresset för konst och kultur i Varbergskommun med omnejd.
Läs mer på föreningens hemsida

Mellersta Hallands Konstförening

Mellersta Hallands Konstförening bildades i november 1967. Föreningen arrangerar utställningar, föredrag och ett årligt konstlotteri.
Läs mer på föreningens hemsida

Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932.
Läs mer på föreningens hemsida

Sveriges Konstföreningar – distrikt Halland

Sveriges Konstföreningar har distriktsorganisationer i så gott som hela landet. Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.
Läs mer på organisationens hemsida

Skriv något och tryck på enter.