Under vintern och våren har Konst i Halland/Konstexpressen genomfört det konstpedagogiska projektet Jaget och laget – fotbollskultur i serieformat. Projektet har genomförts i samarbete med Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommun genom skapande skola* samt serietecknarna Ylva Oknelid och Minna Svensson som båda är professionella serietecknare med bred pedagogisk erfarenhet. Ylva är uppvuxen i Falkenberg och Minna i Halmstad.

Projektet initierades med anledning av UEFA F-17 EM som skulle avgjorts i Sverige i maj, med matcher i de aktuella kommunerna. Med anledning av Coronavirusets smittspridning har mästerskapet skjutits upp på obestämd tid.

Detta har dock inte hindrat att man i workshops på skolan och på Hallands Konstmuseum knutit an till evenemanget med fokus på kvinnligt ledarskap och laganda. Allas insatser och uttryck har varit lika viktiga, och tematiken har hämtas från fotbollens värld där lagets framgång är beroende av alla spelares individuella talanger. Relevanta frågeställningar kring bland annat genus och kroppsuppfattning har också berörts.

Barnen som medverkat går i årskurs 4 och 5. Deras teckningar kommer nu att sättas samman till kollektiva verk som trycks upp på Eurosizeaffischer. Dessa visas sedan i stortavlor i Halmstad i maj. I Falkenberg och Halmstad planeras också för utställningar med barnens originalteckningar.

Ylva Oknelid och Minna Svensson om projektet: ”Vi kommer tillsammans att skapa serier och illustrationer på teman där jaget och laget står i fokus. Tillsammans kommer vi att leka med bild och text i ett rum fritt från prestationskrav. Fult är fint och alla kan rita!”

*Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen.

Skriv något och tryck på enter.