Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd  kan sökas löpande för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ som ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Läs mer
Projektstöd till kulturutveckling – ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet. Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Kommande ansökningsperiod öppnar den 1 oktober. Läs mer
Filmstöd – fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Kommande ansökningsperiod öppnar den 1 oktober. Läs mer

Open call – Riddergade AIR 2023

Professionella konstnärer från hela världen kan nu ansöka om en 3-månaders vistelse i Riddergade AIR på Viborg Kunsthal 2023. Ateljé, boende och ett månatligt stipendium ingår i programmet. Sista ansökningsdag är den 25 november.
Läs mer

Art Inside Out utlyser residens i Hylte kommun

Art Inside Out bjuder in till ett konstnärligt residens med tematiken Skuggspel, som syftar till konstnärlig aktivering av mikrohistorier kopplade till bruksorten Rydöbruk i Hylte kommun. Residenset är öppet för svenska konstnärer inom alla fält, men intresserar sig särskilt för audiovisuellt- och rumsligt berättande. Residenset utgår från ett deltagande arbetssätt i nära kontakt med både yngre och äldre Rydöbor. Sista ansökningsdag 14 november.
Läs mer

Art goes VR – digitalisera din konst

Lär dig att lyfta in ditt skapande i den digitala världen. Vill du lära dig att ta din konst in i den digitala världen och göra den nåbar till hela världen genom ett klick? Arrangör är ABF Halland. Sista ansökningsdag 30 november.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2022 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Just nu finns möjlighet att söka arbets- och långtidsstipendium (sista ansökningsdag 16 november), internationellt utbyte och resebidrag samt residens i Tokyo, Johannesburg och Stockholm (sista ansökningsdag 5 december).
Läs mer

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fördelar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt och forskning.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Just nu finns möjlighet att söka Opstart stöd.
Läs mer

EU-medel

Europeiska kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Guiden som är sökbar innehåller 21 EU-program och fler än 70 stödmöjligheter.
Läs mer

Ny handbok

Stipendier och bidrag är till och från en inkomstkälla för yrkesverksamma konstnärer. Det är inte alltid självklart hur stipendier och bidrag ska behandlas i förhållande till skatt- och trygghetssystem. Inom Konstnärsnämndens arbete med Konstnärsguiden finns nu en handbok som ger dig som är konstnär vägledning i vad som gäller när du får stipendium eller bidrag.
Här hittar du handboken

Skriv något och tryck på enter.