Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Utlysning av konstnärsstipendium till expeditionen ArcOP 2022

För expeditionen Arctic Ocean Paleoceanography, ArcOP 2022, utlyses nu en plats på isbrytaren Oden för en bildkonstnär, gärna måleri, ej fotografi eller film. Polarforskningssekretariatet står för resor och uppehälle samt viss säkerhetsutrustning. Sista ansökningsdag är den 16 januari.
Läs mer

Sök Världsarvsstipendium

Världsarvsstipendiet/residens instiftades 2018 av Region Gävleborg. Stipendiet riktar sig till personer som har en idé kopplad till Unescos världsarvslista, intresserar sig för Världsarvet Hälsingegårdar, och kan koppla det till andra världsarv. Stipendiet är öppet för konstnärer, forskare och andra kulturellt utövande människor. Sista ansökningsdag är den 1 februari.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2022 finns på Konstnärsnämndens hemsida.
Läs mer

Sök bidrag från Kulturrådet

Här hittar du ansökningsdatum 2022 för olika bidrag

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer

Sök bidrag från Konstnärernas hjälpfond

Bidrag kan sökas under hela året.
Läs mer

Open call – Konstgestaltning till Beväringsgatan; Kviberg

Nu görs en upphandling av en konstgestaltning till ett nytt bostadskvarter vid Beväringsgatan i Kviberg, Göteborg. Konstgestaltningen ska arbeta med rumslighet och tematiskt knyta an till möten och mötesplatser. Sista dag för intresseanmälan är den 22 januari.
Läs mer

Open call – Domeij Gallery

Domeij Gallery välkomnar alla professionella konstnärer både i Sverige och utomlands att ansöka om en utställning under våren 2022. Sista ansökningsdag är den 22 januari.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.