Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2022 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer
Just nu finns till exempel möjlighet att söka internationellt utbyte och resebidrag, samt flera residens.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fördelar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt och forskning.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Här finns till exempel möjlighet att söka Opstart stöd och projektstöd.
Läs mer

EU-medel

Europeiska kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Guiden som är sökbar innehåller 21 EU-program och fler än 70 stödmöjligheter.
Läs mer

Ny handbok

Stipendier och bidrag är till och från en inkomstkälla för yrkesverksamma konstnärer. Det är inte alltid självklart hur stipendier och bidrag ska behandlas i förhållande till skatt- och trygghetssystem. Inom Konstnärsnämndens arbete med Konstnärsguiden finns nu en handbok som ger dig som är konstnär vägledning i vad som gäller när du får stipendium eller bidrag.
Här hittar du handboken

Skriv något och tryck på enter.