Aktuellt – för konstnärer

Utbilda dig till kulturskolepedagog

Kulturrådet och Universitets- och högskolerådet satsar nu på att få personer med konstnärlig bakgrund intresserade av yrket kulturskolepedagog.
Läs mer

Sök projektbidrag – bild- och formkonst från Kulturrådet

Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar bild- och formkonstområdet nationellt och internationellt.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier finns på Konstnärsnämndens hemsida. Just nu kan du till exempel söka stöd för internationellt utbyte och resebidrag.
Läs mer

Ny publikation om konstnärers villkor

Hur ser den ekonomiska situationen ut för konstnärer i pensionsåldern? Detta presenteras i en ny rapport från Konstnärsnämnden.
Läs mer

Start typing and press Enter to search