Under 2019 samarbetar Konst i Halland med KulttuuriKauppila Art Centre i norra Finland i utbytesprogrammet Fresh Forest Air. Projektet syftar till att lyfta fram skogen – en mångfacetterad miljö och källa till såväl hårt arbete som avkoppling, enskildhet och gemenskap, det vilda och tuktade – och sker i samarbete mellan konstnären och det lokala samhället. Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR

Via utbytesprogrammet får Halland mellan 26/8-22/9 besök av den finska konstnären och kostymdesignern Miia Kettunen. Med Hylte som bas planerar hon att utforska och skapa kring de upplevelser skogen ger. Form, material och återvinnig står i centrum, både i det egna arbetet och i möten med publik. Men också skogsproduktion, skogsavverkning, mikroskopiska detaljer, hälsa genom naturupplevelser och community projekt.

Under den här perioden finns möjlighet att träffa Miia på Forum i Hyltebruk, där hon har ett arbets- och utställningsrum. På Forum kommer hon också att hålla workshops. Dels inbokade för Kulturskolans bildelever och ungdomar från Fritidsgården i Hylte, och dels för alla som vill vid tre tillfällen i september; 4/9, 11/9 och 18/9 kl 16-19. Utifrån naturstudier och med hjälp av wellpapp från Kinnareds well kommer hon tillsammans med deltagarna arbeta fram en installation. Här hittar du Forum i Hyltebruk

En form av naturupplevelse är Skogsbad, en slags träning i mindfulness som hon kommer genomföra tillsammans med elever från Hallands Konstskola. På detta sätt hoppas hon väcka intresse och ge nya infallsvinklar i skapandeprocessen. Skogsbad erbjuds också som en del av Konst i Hallands konstnärsträff den 10/9. Läs mer om konstnärsträffen Välkommen till skogen

Miia Kettunens verk visas också under hennes vistelse på biblioteket i Hyltebruk, samt i stationshuset under Tågdagarna i Landeryd (7-8/9).

Start typing and press Enter to search