Under våren har Magdalena Nilsson vistats som residenskonstnär i Halland, inbjuden av Konst i Halland och RIAN designmuseum i Falkenberg. Här har möten med människor, områdets keramiska historia i samlingar, arkiv och böcker samt lergodslera i landskapet utgjort grunden för hennes arbete som i sommar visas som en del av utställningen Sätta det på spel – sex röster inom samtida keramik.

Välkommen till RIAN designmuseum där du möter Magdalena Nilsson och museichef Love Jönsson i ett samtal kring lokal lera, hantverk, industri, globalisering och verkstadsarbete i skuggan av de stora keramikfabrikernas borttynande. Under kvällen bjuder vi på smörrebröd och dryck.

Datum: Torsdag 23/8 kl 17.30-20. Anmälan: Endast föranmälan senast 16/8 till konstihalland@hallandskonstmuseum.se
Obs! Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Meddela eventuell specialkost.

————————————————–

Magdalena Nilsson (f. Tidaholm, 1979) tog sin masterexamen från Konstfack, University of Arts, Crafts and Design 2005, och arbetar sedan dess i Stockholm. Hon arbetar framförallt med keramik, men även med andra material som tusch, sten, metall, fotografi och skulptur. På så vis ges möjlighet till olika uttryck, men också variation i tempo och process. Topografier, landskap och berg återkommer i hennes arbete. Det handlar om landskapets olika lager, eller att låta leran representera det landskap det en gång kom från. Magdalena Nilsson kombinerar ofta bild med leran, genom att bränna fast dekaler på porslinet, och hennes verk bygger ofta ett slags collage. År 2017 tilldelades hon Konstnärsnämndens 5-åriga arbetsstipendium och arbetar just nu med två konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö.

Love Jönsson är nytillträdd chef för RIAN designmuseum och har tidigare bland annat varit intendent på Röhsska museet i Göteborg. Han har producerat en rad utställningar med keramik och har medverkat som skribent i flera keramikhistoriska böcker, till exempel Upsala-Ekeby 1886-1978: En historik i ord och bild om ett bruk (2007) och Keramik och porslin i Sverige under 7000 år: Från trattbägare till fri keramik (2015).

Skriv något och tryck på enter.