Konst i Hallands Vistelsestipendium 2016

Konst i Hallands Vistelsestipendiat 2016
Konst i Halland bjöd i februari 2016 in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendium till Polen, Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku/Centre of Polish Sculpture in Oronsko (1-30 sep). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att vistelsestipendiet tillfaller Kajsa Willner. Läs mer


TIDIGARE STIPENDIATER

Vistelsestipendiater 2015

Vistelsestipendiat 2014

Vistelsestipendiater 2013

Vistelsestipendiater 2012