Konst i Halland bjöd i februari 2016 in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendium till Polen, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Centre of Polish Sculpture in Orońsko (1-30 sep). Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att vistelsestipendiet tillfaller Kajsa Willner.

Kajsa Willner tilldelas stipendiet för “sina intressanta gestaltningar som ligger i gränslandet mellan konst och design. Objekten avslöjar en spännande och utvecklad materialkänsla. Hennes poetiska uttryckssätt tycks bära på en berättelse som väcker vår nyfikenhet”.

Kajsa Willner är född 1982 och uppvuxen i Vilshärad utanför Halmstad. Hon har bland annat studerat vid KV konstskola i Göteborg samt på IED Instituto Europeo di design i Rom och Milano, Italien. Hon har tilldelats flera utmärkelser och är aktiv både nationellt och internationellt. Under 2016 ställde hon ut verket ”Snickerboa chair” i Düsseldorf samt i Dortmund för Ung Svensk Form. Just nu är Kajsa Willner aktuell i grupputställningen ”Den nya kartan” på Vandalorum, Värnamo.

Läs mer om Kajsa Willner på: kajsawillner.com

Vistelsestipendiet är riktat till bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland och delas ut av Konst i Halland – ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum, med stöd av Region Halland. Stipendiet syftar till att stimulera de enskilda utövarnas möjligheter till kulturutbyten, vilket i sin tur är ett led i arbetet med utvecklingen av det regionala konstlivet.

Juryn bestod av Kristian Berglund, konstnär och verksam vid Nordiska Akvarellmuseet som projektledare och mediaproducent, samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelsen i Polen fattades av värdinstitutionen.

Start typing and press Enter to search