Konst i Halland inbjuder härmed alla bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om två vistelsestipendier; ett till KulttuuriKauppila Art Centre som ligger i Ii, norra Finland och ett till Alma Löv Museum of Unexp. Art i Östra Ämtervik, Värmland. Båda vistelserna ger dig en unik möjlighet att arbeta, inspireras och träffa människor i en ny stimulerande miljö.

Vistelsestipendium och utbytesprogram Fresh Forest AiR,
KulttuuriKauppila Art Centre, Ii, Finland (25 juli – 31 augusti 2019)

Under 2019 genomför KulttuuriKauppila Art Centre och Konst i Halland ett utbytesprogram; Fresh Forest AiR. Programmet syftar till att förena samtida konst och konstnärer med lokala sammanhang, samt ge möjligheter till nya nätverk och internationella kontakter. För bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland innebär utbytesprogrammet ett veckolångt vistelsestipendium till KulttuuriKauppila Art Centre. Därefter deltar du under fyra veckor i KulttuuriKauppila Artist in Community program (KK AIC). Här skapar du ett platsspecifikt utomhusverk i den nyanlagda Lähde Park, en miljö som förenar natur och konst genom såväl temporära som permanenta verk. Parken ligger vackert belägen vid älven Iijoki. I konstprojektet arbetar du involverande och tillsammans med personal och personer knutna till ett intilliggande center som arbetar med mental hälsa och olika funktionsvariationer. Satsningen är en del av EU-projektet Lähde! Empowering daily life trough art.

Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR

Vistelsestipendiet från Konst i Halland innefattar 30 000 kr för resa t/r, boende och levnadsomkostnader. Detta utgör en inspirationsdel av utbytesprogrammet, fristående från konstprojektet i Lähde park. Konstnärens medverkan under augusti i Lähde! Empowering daily life trough art svarar värdinstitutionen KulttuuriKauppila Art Centre för. Detta innefattar en lön på 2350 € (före skatt), en materialbudget på cirka 500 € samt fritt boende (eget rum och gemensamma sociala utrymmen). Projektet ska resultera i ett platsspecifikt utomhusverk med cirka fyra års hållbarhet. Residenskonstnären förväntas göra en kort skriftlig rapport om arbetet inom Lähde-projektet. Vi ser gärna att sökande har erfarenhet av att arbeta involverande och med liknande projekt.

Läs mer om Lähde projekt och park
KulttuuriKauppila Art centre

Vistelsestipendium till Alma Löv Museum of Unexp. Art, Östra Ämtervik, Värmland (27 maj – 17 juni 2019)

I samarbete med Alma Löv Museum of Unexp. Art. utlyser Konst i Halland ett vistelsestipendium som också innefattar en utställningsmöjlighet på plats.
Utställningen pågår 15 juni till 1 september.

Alma Löv Museum of Unexp. Art är ett samtidskonstmuseum som bland annat består av ett tiotal paviljonger placerade i naturen. Sedan 1998 har Alma Löv Museum of Unexp. Art presenterat utställningar med konstnärer från olika länder med olika bakgrund; vissa i början av sina konstnärskap, konsthögskolestudenter tillsammans med väletablerade konstnärer. Alma Löv Museum of Unexp. Art är en plats för både eftertanke, nya perspektiv och provokation. En fristad där konsten kan upplevas i nära relation och gärna i interaktion med publiken, en mötesplats och experimentverkstad för konsten. På Alma Löv Museum of Unexp. Art tilldelas varje konstnär ett eget utrymme för en separat utställning. Stipendiet vänder sig till bild- och formkonstnärer och är öppet för olika uttrycksformer inom samtidskonsten. Under vistelsen ges du tid att förbereda din medverkan på utställningen samt knyta kontakter och uppleva och utforska Värmland.

Stipendiaten kommer under vistelsen att bo i det nyöppnade residenset Gunnerudsgården som ligger 4 km från Alma Löv Museum of Unexp. Art. Här får konstnären ett eget rum med dusch/toalett och tillgång till husets allrum och kök. I huset har flera konstnärer arbetsrum tillsammans med Värmlands Regionteater Västanå och Alma Löv Museum of Unexp. Art. Möjlighet finns att ta med sig familj. Konstnären erhåller 30 000 kr för för resa t/r, materialoch levnadsomkostnader. Under utställningsperioden utgår utställningsersättning enligt överenskommelse med Alma Löv Museum of Unexp. Art. Under våren finns möjlighet för stipendiaten att enligt överenskommelse besöka platsen i förväg.

Läs mer om Alma Löv Museum of Unexp. Art

Ansökan till KulttuuriKauppila Art Centre ska innehålla följande information, samlad i en pdf-fil:

– Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, webbsida (om du har), födelseår, din anknytning till Halland samt CV (max två A4-sidor)
– En kortfattad presentation av dig själv och ditt konstnärskap så att juryn får en förståelse för din konstnärliga praktik (max fyra A4-sidor text inkl. bildmaterial).
– Bifoga också en beskrivning av vad du skulle vilja arbeta med inom Lähde-projektet. Du kan presentera detta i text eller bilder/skisser. Om du arbetar med video eller ljud, bifoga länkar, USB, DVD etc. (max två A4-sidor)

Observera att ansökan måste göras på både svenska och engelska.

Ansökan till Alma Löv Museum of Unexp. Art ska innehålla följande information, samlad i en pdf-fil:

– Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, webbsida (om du har), födelseår, din anknytning till Halland samt CV (max två A4-sidor)
– En kortfattad presentation av dig själv och ditt konstnärskap så att juryn får en förståelse för din konstnärliga praktik (max fyra A4-sidor text inkl. bildmaterial).
– Bifoga också en beskrivning eller en idé över vad du skulle vilja visa på Alma Löv Museum of Unexp. Art. Du kan presentera detta i text och/eller bilder/skisser. Om du arbetar med video eller ljud, bifoga länkar, USB, DVD etc. (max två A4-sidor)

Övrig information

Det är möjligt att ansöka om vistelsestipendierna till både Finland och Värmland, dock kommer inte en och samma person att tilldelas båda stipendierna. Uppge därför vilken av platserna du ansöker om, eller om du ansöker om båda.

Bokning av resa görs på egen hand. Försäkringar ingår ej. Efter hemkomsten utvärderas vistelsen tillsammans med Konst i Halland.

För mer information, vänligen kontakta Konst i Halland via
konstihalland@hallandskonstmuseum.se eller per tel 035-162300.

Sista ansökningsdag

24 februari 2019

Din ansökan skickas till

Din ansökan skickas digitalt till konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Årets jury

Juryn består av representanter från Konst i Halland och Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge. Slutgiltigt beslut tas av  värdinstitutionerna. Besked beräknas lämnas till utvalda konstnärer senast i slutet av mars.

Tidigare vistelsestipendiater

Robert Hais och Elvira Roslund Gustavsson (2018)
Johan Ahlström och Johanna Arvidsson (2017)

Kajsa Willner (2016)
Tor Palm och Eva Wilms (2015)
Krystallia Sakellariou (2014)
Charlotte Boman och Christin Wahlström Eriksson (2013)
Mandi Gavois, Frida Franker och Kim Johansson (2012)

KulttuuriKauppila Art Centre

KulttuuriKauppila Art Centre


KulttuuriKauppila Art Centre

KulttuuriKauppila Art Centre


Gunnerudsgården

Som stipendiet på Alma Löv Museum of Unexp. Art bor du på Gunnerudsgården


Peter Johansson, Vikten av svensk fattigdom, Alma Löv Museum of Unexp. Art


Miljöbild från Alma Löv Museum of Unexp. Art, Paleis Oranjestraat med Jonas Liveröds verk Cult of the bigtime sensorial

Skriv något och tryck på enter.