Konst i Halland bjöd i januari 2019 in bild- och formkonstnärer att ansöka om två vistelsestipendier. Ett till Alma Löv Museum of Unexp. Art, Östra Ämtervik, Värmland som även innefattar en utställningsmöjlighet på plats. Och ett till KulttuuriKauppila Art Centre, Ii, Finland som också innebär medverkan i utbytesprogrammet Fresh Forest AiR. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet till Värmland tilldelas Aleksandra Kucharska och till Finland, Klara Bergman Fröberg.

Aleksandra Kucharska (f 1981) är uppvuxen i Halmstad och nu verksam i Malmö. Hon är bland annat utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och arbetar främst med storskaliga teckningar, med mjuka övergångar mellan ljus och mörker. Juryns motivering lyder; ”Aleksandra Kucharskas konstnärskap förflyttar oss till återblickar av minnen och skildringar av den vardagliga tillvaron som befinner sig i ett gränsland mellan dröm och verklighet. Hennes teckningar är oerhört skickliga och dess melankoliska underton vilar som en skugga över verken. Aleksandra Kucharska påminner oss om alltings förgänglighet och det dolda som finns bortom dimman.” Aleksandra Kucharskas bildvärld stämmer väl in på Alma Lövs sommarutställning 2019  Within Real. Utställningen pågår 15/6 till 1/9.

Läs mer om Alma Löv Museum of Unexp. Art
Läs mer om Aleksandra Kucharska

Klara Bergman Fröberg (f 1994) har sedan barnsben varit sommarboende i Halland. Hon går nu sin sista termin vid Umeå konsthögskola och arbetar bland annat med teckning och objekt där hon intresserar sig för möten mellan olika material. Juryn motiverar sitt val enligt följande; “Klara Bergman Fröberg är en ung konstnär med nyfikenhet, talang och lovande potential. Hennes ansökan stämde väl överens med de teman som KulttuuriKauppila Art Centre och projektet Lähde! är involverade i. Att undersöka livets bräcklighet genom konst intresserar oss, särskilt i förhållande till ämnen som välbefinnande och klimatförändringar. Vi är mycket glada över att Klara kommer till Ii för att tillsammans med oss fortsätta sitt utforskande konstnärliga arbete.”

Läs mer om KulttuuriKauppila Art Centre
Läs mer om utbytesprogrammet Fresh Forest AiR
Läs mer om Klara Bergman Fröberg

Vistelsestipendierna är riktade till bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland och delas ut av Konst i Halland – ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum i samarbete med Region Halland. Stipendierna syftar till att stimulera de enskilda utövarnas möjligheter till kulturutbyte, samtidigt som det bidrar till utvecklingen av det regionala konstlivet.

Juryn för stipendierna var Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge samt representanter från Konst i Halland. Slutgiltigt beslut för vistelserna fattades av respektive värdinstitution.

Tidigare vistelsestipendiater

Robert Hais och Elvira Roslund Gustavsson (2018)
Johan Ahlström och Johanna Arvidsson (2017)

Kajsa Willner (2016)
Tor Palm och Eva Wilms (2015)
Krystallia Sakellariou (2014)
Charlotte Boman och Christin Wahlström Eriksson (2013)
Mandi Gavois, Frida Franker och Kim Johansson (2012)

Aleksandra Kucharska intill två av sina verk

Aleksandra Kucharska

 

Klara Bergman Fröberg

Klara Bergman Fröberg

 

Start typing and press Enter to search